Määrärahaa ”jäävuoren huipulta”?

Hiljakkoin julkisuudessa olleen tiedon mukaan poliisi onnistui erinomaisesti viime vuonna kerätessään niin sanottua rikoshyötyä valtiolle. Tuo summa oli lähes 48 miljoonaa euroa, ja se on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010, jolloin se oli 26 miljoonaa euroa. 

Kyseessä on jo vuosien ajan tehtyjen tutkintapainotusten aikaansaama tulos. Poliisihan on saanut viime vuosina erillistä määrärahaa talousrikosten tutkintaan. Poliisia on myös arvosteltu joillakin tahoilla siitä, että määrärahaa ei olisi käytetty oikeisiin kohteisiin tai että rahalla ei ole saatu syntymään toivottuja tuloksia.

Näitä asioita arvioitaessa pitää muistaa, että erityisesti talousrikostutkinta on hyvin pitkäjänteistä ainakin kahdessa mielessä. Ensinnäkin tutkittavat jutut ovat varsin työläitä. Yksittäisen talousrikosvyyhden pelkkä tutkinta saattaa viedä monia vuosia. Valmiin jutun syyteharkinta ottaa oman aikansa, ja ennen kuin käsissä on lainvoimainen tuomio, kuluu aikaa helposti jopa useita vuosia muutoksenhakuinnosta riippuen.

Toinen pitkäjänteisyyteen liittyvä seikka on se, että talous­rikostutkijoita ei ”kasva” missään valmiina. Jos kyseiseen toimintaan­ saadaan lisäresursseja, ottaa osaavan henkilö­kunnan ­kouluttaminen ja perehdyttäminen oman aikansa.

Rikoshyötyyn liittyvissä asioissa yksi keskeinen toiminta­tapa on yhteistyö, jota on tiivistetty muun muassa vero­hallinnon, ulosottoviranomaisten ja ulkomaisten viranomaisten­ kanssa. Lisäksi tulli painiskelee erityisesti ­ulkomaiseen nettikauppaan liittyvien asioiden parissa. Myös runsas vuosi sitten voimaan tullut pakkokeinolaki on antanut­ lisäkeinoja rikoshyödyn keräämiseen. Lisäkonsteja tarvitaan­ entistä enemmän, koska myös omaisuuden siirtelyyn ja hävittämiseen kehitellään koko ajan uusia keinoja.

Poliisin arvion mukaan tuo takaisin saatu rikoshyöty on vain ”jäävuoren huippu”, koska päätetyissä rikostutkinnoissa rikoshyötyä on ollut yli 170 miljoonaa euroa. Osa siitä menee velkojille, myös verottajalle, mutta aina ennen sitä vaaditaan rikostuomion lainvoimaisuutta.

Olisiko mahdollista, että poliisin ja myös oikeuslaitoksen, laajasti ymmärrettynä, määrärahat pidettäisiin edes jotenkin siedettävällä tasolla? Sitä kautta luotaisiin entistä paremmat mahdollisuudet tuon ”jäävuoren huipun” alapuolella olevan rahamäärän saamiseen valtiolle ja ylläpidettäisiin todella tärkeiden viranomaisten toiminnan taso kansalaisia edes jotenkin tyydyttävänä.