Maksuviivästykset ja perinnät selvityksen alla

Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee säännöksiä, joilla pannaan täytäntöön EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi.

Direktiivi koskee maksuja, jotka perustuvat tavaroiden tai palvelusten toimittamiseen yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle. Direktiiviä ei sovelleta kuluttajasopimuksiin.

Työryhmän tehtävänä on selvittää muista kuin direktiivistä johtuvat perintälain muutostarpeet ja valmistella tarvittavat muutosehdotukset.

Työryhmällä on aikaa vuoden 2011 loppuun.