Maria Färkkilä on Lakimiesliiton työelämätiimin lakimies

Maria Färkkilä on työskennellyt valtaosan työurastaan lakimiehenä julkisella sektorilla edistämässä ja turvaamassa potilaiden oikeuksia. Hän on toiminut Juko ry:n pääluottamusmiehenä vajaat neljä vuotta virkatyön ohella. Syyskuussa 2021 Färkkilä aloitti Lakimiesliiton työelämätiimin lakimiehenä.

Miksi sinusta tuli lakimies?

Sytyn ongelmanratkaisusta! Pyrin oikikseen ajatuksenani, että pääsen tekemään merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. En ole joutunut tinkimään työurallani arvioistani. Juristin työssä saa myös jatkuvasti oppia ja kehittyä, kun oikeus muuttuu yhteiskunnan ja sen arvojen kehityksen myötä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan työoikeudesta?

Toimiminen pääluottamusmiehenä edellisessä työpaikassani, jossa pääsin perehtymään työ- ja virkamiesoikeuteen niin työnantajapuolen kanssa neuvotellessa kuin yksittäisten työntekijöiden oikeusongelmia ratkoessa. Minua kiinnostaa toimivan työelämän elementit ja se, mikä ihmisiä motivoi työssään.

Tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä on tuotteliain, joten hyviin ja oikeudenmukaisiin työoloihin panostaminen hyödyttää kaikkia.

Keskivertoihminen käyttää työuransa aikana enemmän aikaa työssään kuin puolisonsa kanssa; tyytyväinen ja motivoitunut työntekijä on tehokkain ja tuotteliain, joten hyviin ja oikeudenmukaisiin työoloihin panostaminen hyödyttää kaikkia.

Mikä innosti sinua hakemaan töihin Lakimiesliittoon?

Pääluottamusmiehenä toimiessani sain Lakimiesliitosta erittäin paneutuvan kummiasiamiehen, jolta olen saanut paljon tukea ja oppia. Lakimiesliitto näyttäytyi hienona näköalapaikkana työoikeuteen sekä vaikuttamis- ja edunvalvontatyöhön. Liiton oikeus kuuluu kaikille -missio tuntui heti omalta.

Miten pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Saan valtavasti energiaa tehdessäni merkityksellistä työtä. Vapaa-ajalla puuhastelen oman perheeni, kahden alakouluikäisen tyttäremme ja Pontus-koiramme kanssa, nautin kaikenlaisesta kulttuurista ja urheilen aktiivisesti.

Kolme asiaa, joita tarvitset työssäsi päivittäin?

Tiedonhakutaito, hyvät korvat ja toimiva työyhteisö.