Matti Ylöstalo-palkinto Markku Fredmanille

Asianajajaliiton säätiön luovuttamaa palkintoa perusteltiin erityisesti Markku Fredmanin monipuolisella ja näkyvällä työllä tavallisten ihmisten oikeudellisten ongelmien parissa. Fredmanin asianajoura alkoi 1980-luvulla, ja ensimmäisten asianajajien joukossa hän painotti toimeksiantoja hoitaessaan perus- ja ihmisoikeuksia. Hän onkin saanut julkisuudessa lisämääritelmän ihmisoikeus­juristi. ­ Taustalla on kuitenkin yli 20 vuoden työ tavanomaisten rikos- ja perheoikeudellisten asioiden parissa. Asianajajien asiantuntijuutta hyödynnetään nykyisin runsaasti ministeriöiden lainvalmistelutyössä. Markku Fredman on ahkerimpia oikeuspoliittiseen työhön osallistuvia asianajajia. Viime aikoina hän on ollut muun muassa jäsenenä tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomiteassa ja mukana esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädännön kehittämisessä.