Mentoroinnista apua juristi-identiteetin kehittymiseen

Pulma:

”Haluan vastavalmistuneena itsevarmuutta asiantuntijuuteen sekä tietoja siitä, miten erilaiset urapolut muodostuvat. Haluan kuulla, miten siirty­miset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä onnistuvat. Myös työ- ja perhe-elämän yhdistäminen sekä kansainväliset tehtävät mietityttävät minua.”

Ratkaisu:

Lakimiesliiton mentorointiohjelman tehtävänä on kehittää osallistujien itsetuntemusta. Kun osallistuja joutuu perustelemaan omalle mentorointiparilleen mielipiteitään, tavoitteitaan ja omia tehtyjä valintojaan, tulee itsetutkiskelua harrastettua syvällisesti.

– Minulla on työkokemusta lähinnä julkiselta sektorilta, mutta haluan kuulla, miten siirtymiset julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä onnistuvat. Kaipaan lisää tietoa siitä, miten erilaiset urapolut voivat muotoutua. Yliopistossa ei tällaisista asioista oikeastaan kerrota, sanoo Marjaana Larpa.

Mentorointi antaa myös rohkeutta. Osallistujien ammatilliset tiedot ja ymmärrys kasvavat, ja mentoroinnin kautta voi saada apua moneen konkreettiseen asiaan, kuten vaikkapa työnhakuun, verkostoitumiseen tai tietyissä työtehtävissä pärjäämiseen.

Mentori kuuntelee

Larpan mentorina toimi Jaana Meklin, joka työskentelee Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkönä.

– Mentorin ensimmäinen tehtävä on kuunnella aktorin tarpeita ja käsityksiä siitä, missä asioissa hän kaipaa tukea ja sparrausta. Mentorilla ei ole eikä voikaan olla yhtä oikeaa ratkaisua asioihin, vaan hän voi esittää kysymyksiä ja ideoita siitä, miten tietyissä asioissa voisi toimia tai mennä eteenpäin, sanoo Meklin.

Mentorointiin kuuluu myös päiväkirjan pitäminen. Sinne Larpa on kirjoittanut tavoitteekseen pohtia myös perhe-elämän ja työn yhdistämistä sekä mahdollisuuksia kansainvälisiin tehtäviin.

– Olen pitänyt säännöllisesti mentorointipäiväkirjaa. Sitä suositeltiin mentoroinnin aloitustilaisuudessa, ja näen, että se on hyvä väline omien ajatusten jäsentämiseen, sanoo Larpa.

Larpa on tavannut mentorinsa kanssa kaksi kertaa, eli mentorointiaika on vielä alussa. Hän kertoo kuitenkin jo saaneensa positiivista innostusta.

On hienoa saada positiivinen tunne omasta työurasta, kun sitä kuitenkin on vielä monta vuosikymmentä edessä.

– Olen saanut uusia näkökulmia omaan osaamiseeni ja työelämään. On ollut kiva huomata, että työ­urasta saa puhua ja sitä saa suunnitella ja arvioida. Omaa osaamistaan ei välttämättä osaa arvostaa eikä hyödyntää kaikkia voimavarojaan.

Yli 800 ihmistä on osallistunut Lakimiesliiton mentorointitoimintaan mentorin tai mentoroitavan roolissa. Lakimiesliitto on järjestänyt mentorointitoimintaa vuodesta 2012 lähtien.