Mentoroinnista vertaistukea perhevapaan aikana

Pulma

”Olen ollut muutaman kuukauden perhevapaalla. Minua on alkanut mietityttämään, onko työni, jota tein ennen perhevapaalle siirtymistä, sellaista, jota haluan tehdä myös jatkossa. Voinko saada apua Lakimiesliitolta pohdintojeni tueksi? Minua kiinnostaa myös, tarjoaako Lakimiesliitto perhevapaalla oleville suunnattuja tapahtumia.”

Ratkaisu

– Perhevapaa on yksi elämänvaiheista, jolloin on luonnollista miettiä omaan työhön ja uraan liittyviä kysymyksiä. Perhevapaalla pohditaan tyypillisesti, onko omaa työtä mahdollista kehittää, jotta se olisi jatkossakin elämäntilanteeseen sopivaa ja omien arvojen mukaista, kertoo Lakimiesliiton henkilökohtaisen kehittymisen johtaja Eero Blåfield.

Yksi tapa päästä eteenpäin omissa pohdinnoissa on keskustella niistä kokeneemman kollegan kanssa, jolta saa uusia näkökulmia tilanteeseen. Tällaisen mahdollisuuden tarjoaa Lakimiesliiton juristimentorointiohjelma.

Mentorointiohjelma sopii erityisen hyvin juristeille, joilla on meneillään esimerkiksi uraan ja työhön liittyvä muutosvaihe, kuten perhevapaa.

Mentorointi tarjoaa ammatillista kehittymistä ja kokemuksesta oppimista, ja sen tarkemmat tavoitteet riippuvat mentoroitavasta eli aktorista itsestään. Ohjelma sopii erityisen hyvin juristeille, joilla on meneillään esimerkiksi uraan ja työhön liittyvä muutosvaihe, kuten perhevapaa.

– Vuoden mittaisessa ohjelmassa ehtii pohtimaan uraan liittyviä kysymyksiä kokeneemman juristin kanssa monesta eri näkökulmasta, Blåfield toteaa.

Juristi- ja opiskelijamentorointi­ohjelmassa on vuodessa 175 mentorointiparia.

Palaute juristimentorointiohjelmasta on ollut positiivista: aktorit ovat saaneet mentorointiohjelmasta varmuutta omiin valintoihinsa ja suhtautuvat ohjelmaan osallistumisen jälkeen rennommin tulevaisuuteen. Osa päätyy tekemään suuriakin muutoksia omassa elämässään, mutta moni huomaa, että nykyinen tilanne on juuri oikeanlainen.

Aktorit ovat saaneet mentorointiohjelmasta varmuutta omiin valintoihinsa.

Lakimiesliitto käynnisti myös vuonna 2018 uuden verkoston perhevapaalla oleville juristeille. Ennen koronaa perhevapaaverkosto kokoontui neljä kertaa vuodessa.

– Perhevapaaverkoston kantavana teemana on, että kokoonnutaan vertaisten ja samassa tilanteessa olevien juristien kanssa, säilytetään yhteys työelämään ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista, Blåfield selventää.

Vaikka korona-aika on aiheuttanut tauon perhevapaaverkoston toimintaan, on etätapaamisia suunnitteilla.

– Tarkoitus on ottaa verkoston piirissä oleviin yhteyttä ja selvittää, löytyykö perhevapaaverkostossa kiinnostusta etätapaamisiin jossain muodossa, Blåfield kertoo.