Mentorointiohjelma 2012 – Peilinä konkarin kokemus

Koulutusjohtaja Satu Öystilä Eduta Oy:sta pitää mentorointia yhtenä parhaista työssä oppimisen menetelmistä. Mentoroinnin avulla aktorit eli mentoroitavat kehittävät myös työhyvinvointiaan ja ammatillista identiteettiään.

– Mentoroinnin erityispiirre on sen perustuminen vapaaehtoisuuteen. Idea­na on, että mentori ei ole opettaja vaan peili, joka tarpeen mukaan sekä haastaa että ymmärtää. Vastaavasti myös mentori voi oppia aktorilta, kertoo Lakimiesliiton mentorointiohjelman koulutus­osuuksista vastannut Öystilä.

Lakimiesliitto lanseerasi mentorointi­­ohjelman osana jäsenilleen tarjottavaa ammatillista palvelua vuoden 2011 Lakimiespäivillä. Itsensä kehittämisen ja oikeiden uravalintojen lisäksi liitossa nostettiin tavoitteeksi juristien keskinäisen vuorovaikutuksen lisääminen. Ohjelmaan valittiin 15 mentori–aktori-paria, ja ensimmäisen vuoden positiivisten kokemusten perusteella se päätettiin toteuttaa vuosittain.

Tukea oman organisaation johtamiseen

Yksi ensimmäisen kauden mentoreista oli Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen.

– Kaksi ulkomailla suoritettua tutkintoa, ulkomaan työkokemus sekä henkilökohtainen tie asiatuntijasta johtajaksi ovat antaneet minulle perspektiiviä erilaisiin tehtäviin ja tilanteisiin. Olen ollut itsekin aktorina, joten minulla on kokemusta myös pöydän toiselta puolelta.

Niiranen myöntää, että mentoriksi ryhtyminen vaati häneltä aiempiin velvoitteihin verrattuna aivan uudenlaista sitoutumista sekä ajankäytön että henkisen panostuksen osalta. Lakimies­liiton ohjelmarunkoa hän piti itselleen hyvänä motivaattorina ja aika-ankkurina: Niiranen tapasi aktorinsa Jaakko Weuron kanssa kolme kertaa keväällä ja kolme syksyllä, yleensä pitkän aamu­palapalaverin verran.

– Henkilökohtaisena pyrkimyksenäni oli kertoa Jaakolle omista valinnoistani niin, että hän pystyisi peilaamaan niihin omia mahdollisuuksiaan, kehittää osaamistaan ja edetä urallaan toivomaansa suuntaan. Näin jälkikäteen koen, että onnistuimme tavoitteissa hyvin.

Niiranen pitää tärkeänä mentori–aktori-parin keskinäistä luottamusta ja avoimuutta.

– Heti alusta lähtien on tärkeä luoda aktorin kannalta sopivat puitteet. Oppimis­prosessin kannalta olennaisia ovat mielestäni tapaamiset – eikä vain kontaktin ylläpitäminen sähköpostitse tai puhelimitse.

Ensimmäisen vuoden kokemukset olivat Niiraselle kokonaisuudessaan niin myönteiset, että hän jatkaa mentorina myös toiselle kaudelle.

– Opin jakamaan tietoa ja näkemyksiä sekä ymmärtämään nuorempien lakimiesten haasteita uran alkutaipaleella. Siitä on ollut hyötyä itselleni myös oman organisaation johtamisessa. Odotan tulevalta vuodelta lisää molemmin­puolisia onnistumisen ja oppimisen kokemuksia.

Aineksia uralla etenemiseen

Eli Lilly & Companyssa Ethics and Compliance -tehtävissä työskentelevä Anna-Maija Heinonen oli runsas vuosi sitten siirtymässä esimiestehtäviin.

– Olin jo pidemmän aikaa halunnut mentorin, jolla on samantyyppinen ammattitausta ja jolla olisi tarjota ulkopuolisen näkökulmia omassa ammatissa kehittymiseen. Kun minulle liiton puolesta tarjoutui siihen tilaisuus, olin todella innoissani, Heinonen muistelee.

– Ajankohta oli minulle täydellinen, sillä kaipasin uusiin haasteisiini tukea.
Ilonaiheet saivat pian jatkoa.

– Mentorini on kovan luokan ammattilainen. Arvostan hänen kokemuksensa tuomaa perspektiiviä sekä asiantuntijuutta esimiestyössä.

Innostuneisuudestaan huolimatta Heinonen oli alussa hieman skeptinen sen suhteen, miten hänen ja mentorin aika tulee riittämään tapaamisiin ja uusien asioiden työstämiseen.

– Kun jokainen päivän tunti on korva­merkitty, mietin, miten tapaamiset saadaan ihan käytännössä järjestettyä. Onneksi kaikki epäilyni olivat aiheettomia.

Heinosen ja hänen mentorinsa rutiineiksi syntyivät lounastapaamiset, joiden anti oli intensiivisyydessään hengästyttävän energisoivaa.

– Kaiken kiireen keskellä oli mahtavaa laittaa kännykkä kiinni ja vain heittäytyä keskusteluun. Minulle omista ajatuksista puhuminen, avoin näkemysten vaihto ja asioiden sparraaminen vieraan ihmisen kanssa oli helppoa. Ja onhan se aika harvinaista herkkua, että arjen keskellä voi ottaa aikaa itsensä kehittämiseen ja asioiden pohtimiseen. Toivon, että mentorinikin sai jotain uutta ajateltavaa, vaikka olemmekin urillamme aivan eri tilanteissa.

Heinonen uskoo, että liitossa oli pohdittu tarkasti, ketkä sopivat aktori–mentori-pareiksi. Hän toivoo, että sama linja jatkuu myös tulevalla kaudella.

Uusia aktoreita Heinonen evästää seuraavin sanoin: ota aikaa itsellesi ja antaudu rohkeasti keskusteluun.

– Tapaamiset ovat hukkaan heitettyä aikaa, jos koko ajan on kiire jonnekin. Suosittelen myös jollain tasolla tavoitteiden asettamista. Vaikka itselleni turhan tiukka agenda ei olisi sopinut, on motivoivampaa sekä aktorille että mentorille, kun kumpikin tietää, mitkä ovat tavoitteet. On myös syytä ymmärtää, että mentorin tehtävänä ei ole antaa valmiita vastauksia.

Heinonen ei usko, että mentorointiohjelman tavoite on johtaa työpaikan tai uran vaihtoon.

– Ennemmin suosittelen käymään tavoitteita läpi oman esimiehen kanssa ja miettiä, kuinka mentorointi voi auttaa kehittymään työntekijänä ja ihmisenä.

Heinonen tapasi mentorinsa viimeisen kerran marraskuun lopussa. Sittemmin hänen vastuualueensa töissä on laajentunut.

– Olen vuoden ajan vaihtanut ajatuksia esimies- ja johtamistyöstä. Pääsen nyt toden teolla hyödyntämään oppimaani. Vaikka saattaa kuulostaa naiivilta, olen kiitollinen, että sain kokea tällaisen mahdollisuuden, Heinonen tiivistää.

– Toivon, että minulla olisi mahdollisuus jonain päivänä olla itse mentorina jakamassa kokemuksiani ja ajatuksiani eteenpäin. 

 

 

Viestinnän Keskusliiton toimitusjohtaja Valtteri Niiranen piti mentorina toimimista hienona kokemuksena. Molemminpuoliset onnistumisen ja oppimisen hetket motivoivat jatkamaan: Niiranen on mentorina myös vuoden 2013 mentorointiohjelmassa.

 

 

 

 

 

 

Anna-Maija Heinonen Eli Lilly & Companysta sai mentoriltaan uusia näkökulmia omassa ammatissa kehittymiseen ja uusiin esimiestehtäviin.

 

 

 

 

 

 

Satu Öystilä on Eduta Oy:n koulutusjohtaja ja vastasi Lakimiesliiton mentorointiohjelman koulutusosuuksista. Hän painottaa, että mentori ei ole opettaja vaan peili, joka sekä haastaa että ymmärtää.

 

 

 

 

 

Aktori 2013

Karoliina Heikinheimo: Vinkkejä valintoihin

”Olen 27-vuotias, keväällä 2011 Helsingin yliopistosta valmistunut juristi. Valmistumisen kynnyksellä aloitin työt Pakolaisneuvonta ry:ssä, jossa toimin edelleen lakimiehenä.

Liiton mentorointiohjelmasta sain tietää tutuilta ja Lakimiesuutisista, taisinpa saada myös mainoksen sähköpostiini. Mielestäni mentorointi on yksi hyvä tapa nuorelle juristille miettiä, miten edetä omalla urallaan ja minkälaiset valinnat olisivat itselle parhaita.

Olen saanut juuri tietää mentorini. Hän vaikuttaa kansainvälisen ja järjestökokemuksensa ansiosta minulle sopivalta mentorilta. Toivon, että hän pystyy laajasti hahmottamaan kenttää, jolla juristi voi tehdä töitä ja antaa vinkkejä niin hyvistä kuin huonoista valinnoista omalla urapolullaan.

Tavoitteenani on, että vuoden aikana minulle muodostuu ajatus siitä, minkälaiset valinnat olisivat minulle sopivia esimerkiksi auskultoinnin, LLM-tutkinnon suorittamisen ja muiden lukuisten vaihtoehtojen osalta. Ehkä saan myös urani suhteen ideoita, joita en ole edes tullut ajatelleeksi!

Odotan innolla ensimmäistä tapaamista mentorointiryhmän ja oman mentorini kanssa. Ohjelman anti ja eväät omaan valmistautumiseen varmasti konkretisoituvat kick-off-tilaisuudessa.”
 

Fakta

Yksi parhaista menetelmistä työssä oppimiseen

Tammikuussa 2012 käynnistyneen mentorointiohjelman tavoitteet ja tulokset kiteytyivät joulukuussa pidetyssä päätöstilaisuudessa ja loppuraportissa: asteikolla 1–5 arvosanat asettuivat kaikissa kysymyksissä 4 ja 4,89 välille. Mentoreiden joukossa numerot saivat aikaan myös kriittistä ihmetystä, mutta aktorit vakuuttivat päätelmien olevan oikeita.

Mentorointiohjelma ei opeta pelkästään aktoria. Kaikki kyselyyn vastanneet mentorit kokivat oppineensa yhteisistä keskusteluista sekä joutuneensa pohtimaan omia toimintatapojaan. Myös tutustuminen toiseen ammattilaiseen oman osaamisalueen ja työpaikan ulkopuolella koettiin valaisevana kokemuksena.

Aktorit kertoivat tunteneensa joskus syyllisyyttä vähäpätöisistä ongelmistaan. Mentoreilta tuli tähän välittömästi vastalause: jos kumpikin osapuoli on sitoutunut, ei alemmuudentunteelle pitäisi olla sijaa. Lisäksi eri ihmisillä on erilaisia tavoitteita, mutta eriarvoisia ne eivät ole.

Satu Öystilä toteaa, että vaikka tavoitteiden määrittely mentorointi­prosessin alussa on tärkeää, tavoitteet saattavat muuttua ohjelman aikana, ja se kannattaa aktorin itsensäkin hyväksyä.

– Oppimisen kannalta on tärkeää, että mentorointi johtaa itsetutkiskeluun. Mutta mentorointi on aina yhteinen matka, Öystilä tarkentaa.

Uusi ohjelma käynnistyy tammikuussa 2013. Hakemuksia on tullut edellistä kertaa enemmän, mutta parien määrä pysyy samana. Vuoden aikana ohjelman vetovastuun Mikko Salolta ottanut Eero Blåfield lupaa, että mentorointiohjelmasta on tulossa kiinteä osa liiton toimintaa ja palvelukonseptia. Lähtökohdat ovat hyvät, sillä kysymyksen ”voin suositella mentorointiohjelmaa muillekin” arvosanaksi nousi 4,67.