Metsästysrikoksille ankarampia rangaistuksia

Rikoslakiin ehdotetaan lisättäväksi törkeä metsästysrikos, jotta erityisen moitittavista teoista voitaisiin rangaista nykyistä ankarammin. Eduskunnalle annetun esityksen mukaan törkeästä metsästysrikoksesta voitaisiin tuomita, jos rikos on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla esimerkiksi siten, että eläimelle on aiheutettu pitkäaikaista kärsimystä. Törkeästä teosta tuomittaisiin myös, jos rikoksen kohteena on suuri määrä riistaeläimiä tai rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä.

Ankarampi rangaistusasteikko pätisi myös ahmaan, ilvekseen, metsäpeuraan, saukkoon, karhuun tai suteen kohdistuvissa rikoksissa. EU:n jäsenvaltiona Suomi on sitoutunut suojelemaan näitä eläimiä. Edellytyksenä törkeästä metsästysrikoksesta tuomitsemiselle olisi lisäksi aina, että teko on kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rangaistus törkeästä metsästysrikoksesta olisi vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Lisäksi tuomittu määrättäisiin aina metsästyskieltoon vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.