Miehen euro on naisen 80 senttiä

Maaliskuun 2. päivä vietettiin Euroopan unionin samapalkkaisuuspäivää. Päivän tarkoituksena on tiedottaa naisten ja miesten välisestä palkkaerosta EU:n jäsenvaltioissa sekä kannustaa eron poistamiseen. Ensimmäinen Euroopan maa, joka järjesti samapalkkaisuuden päivän, oli Belgia oli vuonna 2005.

Suomessa naisten ansiot ovat keskimäärin 82 prosenttia miesten keskiansioista. Palkkaeroon vaikuttavat muun muassa naisten ja miesten toimiminen eri aloilla ja tehtävissä, kaavamaiset käsitykset sukupuolirooleista sekä miesten ja naisten osaamisen erilainen arvostus.

Vuonna 2006 hallitus ja työmarkkinajärjestöt sopivat yhteisestä kolmikantaisesta samapalkkaisuusohjelmasta, jolla pyritään kuromaan umpeen sukupuolten välistä palkkaeroa. Tavoitteena on kaventaa naisten ja miesten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää työmarkkinajärjestöiltä toimenpiteitä palkkauksen ja palkkausjärjestelmien suhteen, työelämän perinteisen työnjaon muuttamista ja työelämän kehittämistä. Keskeinen elementti työpaikan palkkatasa-arvon kannalta on toimiva tasa-arvosuunnitelma.

Lisäksi perhevelvotteiden tasaisempi jakaminen lisää tasa-arvoa myös työelämässä. Perhevapaita ollaankin kehittämässä niin, että perheiden valinnanmahdollisuudet kasvavat.