Minkä nuorena oppii, sen…

Nykysuomen sanakirjan vuoden 1973 painoksen mukaan ”sananlasku on kiinteä, usein muodoltaan rytmikäs ja sisällykseltään kuvallinen lausuma, joka ilmaisee jonkin yleisesti hyväksytyn, kokemuksen kautta opitun totuuden ja on ollut yleisesti varsinkin suullisessa käytössä. Sananlaskut kuuluvat opetusrunouteen, ovat opettavaisia ja leikillisiä. Kansa säilyttää sananlaskuissa elämänviisautensa läpi vuosisatojen.” Jo Lönnrot julkaisi aikanaan sananlaskuista laajan teoksen. Paljon vanhempaa tekoa on Raamatun Sananlaskujen kirja. Sen johdannon mukaan ”sananlaskujen tarkoituksena on opettaa elämänviisautta suhteessa Jumalaan ja ihmisiin, herättää oikeita vaikuttimia ja johtaa oikeaan käytökseen, menettelyyn ja arvostelukykyyn. Ne varoittavat jumalattomuudesta, valheesta, vääryydestä, riidasta, siveettömyydestä, juoppoudesta ja muusta pahasta, mikä turmelee elämää…”.

Hyvä lukija, pitävätkö sananlaskut ja erilainen kansanviisaus sinun mielestäsi paikkansa? Oman kokemukseni mukaan näissä on monesti yleisesti ottaen merkittävää viisautta, joka johtaa niitä noudattavan hyvään lopputulokseen. Mutta…

Valitettavasti asia on joiltakin osin myös haitallisesti totta. Jos ajattelemme otsikossa olevaa sananlaskua: ”Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa”, niin omien havaintojeni mukaan myös lapsuudessa ja nuoruudessa opitut huonot asiat saattavat seurata vanhuuteen saakka. Tässä mielessäkin vanhemmilla ja kasvatustyössä mukana olevilla on erityinen vastuu.

Joskus suorastaan hämmästyttää, kuinka huolettomasti lasten vanhemmat suhtautuvat oman esimerkkinsä negatiiviseen vaikutukseen. Minusta sanonta ”älä tee kuten minä, vaan kuten minä sanon” ei vapauta vastuusta. Tekeminen on aina vakuuttavampaa kuin sanominen. Olemme joskus muutamien ihmisten kanssa keskustelleet alkoholinkäytön ja tupakanpolton ”periytymisestä” vanhemmilta lapsille ja hämmästelleet tiettyä ”lainalaisuutta”. Jos itse poltat, on hyvin todennäköistä, että lapsesikin polttavat.

Näitä käytännön huonoja esimerkkejä löytyy arkisesta ympäristöstä valitettavan runsaasti. Kävellään lasten kanssa päin punaista. Ei käytetä turvavyötä autossa, kypärää pyöräiltäessä, heijastinta pimeällä liikuttaessa eikä piitata liikennesäännöistä muutoinkaan. Käytetään rumaa kieltä ja haukutaan muita ihmisiä lasten kuullen. Hoidetaan kodin ja oman talouden asioita leväperäisesti. Valehdellaan ja ollaan muutenkin epärehellisiä.

Sananlaskujen tarkoitus on johtaa hyvään lopputulokseen. Emmehän romuta omalta osaltamme tätä hyvää päämäärää!