Mistä milloinkin

Varatuomari Kirsi Swanljung-von ­Wehrtin työ­paikalle paistaa  luultavasti tälläkin hetkellä aurinko. ­Swanljung-von Wehrt työskentelee nimittäin parhaillaan yli kolmen­tuhannen kilometrin päässä kotikaupungistaan Turusta, mutta hänen työnsä sujuvat siinä missä Turussakin.

Virtuaalilakitoimisto Smartiuksen osaomistajan työvälineet eli matkapuhelin ja kannettava tieto­kone mahtuivat käsimatkatavaroihin, kun Swanljung-von Wehrt lähti vuoden pimeimmäksi ajaksi Espanjan Aurinkorannikolle.

– Talletin työdokumenttini pilvi­palveluun, ja oikeustieteelliset tieto­lähteet löytyvät netistä, ­Swanljung-von Wehrt sanoo.

Myös Smartiuksen muu väki iloitsi siitä, että Swanljung-von Wehrt matkasi syyskuun lopulla vuoden pimeimmäksi neljänneksek­si aurinkoon.

– Loimme virtuaalilakitoimiston konseptin juuri siksi, että olemme vapaita mitä aikaan, paikkaan ja organisaatiosta tuleviin normeihin­ tulee.

– Totuttuja kaavoja ei tarvita, onhan maailma muuttunut mobiiliksi, Swanljung-von Wehrt muistuttaa.

Virtuaalista yhteydenpitoa

Haastattelupäivänä Swanljung-von Wehrt ja muut Smartiuksen työn­tekijät saavat toiminnanohjaus­järjestelmäkoulutusta Lyncissä.

– Palaverimme tapahtuvat Lyncissä­ ja Skypessä eli täsmälleen­ samoin kuin silloin, kun me kaikki työskentelemme Suomessa omista toimipisteistämme käsin, ­Swanljung-von Wehrt kertoo.

Reilu vuosi sitten perustetun Smartiuksen perustajista Ville Heikkinen asuu ja työskentelee Oulussa. Managing partner Paula Saarenpään toimipiste sijaitsee Jyväskylässä, ja yrityksen kolmas perustajajäsen Kirsi Swanljung-von Wehrt on työskennellyt tähän saakka niin Turussa kuin vapaa-ajankodissaan Paraisilla.

– Espanjassa teen töitä myös pihalla ja parvekkeella, Swanljung-von Wehrt kertoo.

Kukaan asiakkaista ei hätkähtänyt tietoa siitä, että liikejuristi ­toimii hetken aikaa Suomen ulkopuolelta käsin.

– Minun ei tarvitse tavata asiak­kaitani aina kasvotusten. Yhteyden­pitomme tapahtuu joka tapauk­sessa pitkälti puhelimitse tai sähköpostitse, ja tarvittaessa ­lennän nopeasti Suomeen.

Toistaiseksi outolintu

Kun ajatus virtuaalilakitoimistosta alkoi muotoutua Swanljung-von Wehrtin,­ Heikkisen ja Saarenpään ­mielissä, kolmikko pyrki kustannustehokkuuteen.

– Emme tarvitse yhteisiä toimi­tiloja siihen, että pystymme kommunikoimaan keskenämme, mutta teemme asiakaskäyntejä toki aina tarvittaessa, Swanljung-von Wehrt sanoo.

Smartiukseen on tullut yrityksen perustamisen jälkeen myös kaksi uutta osaomistajaa, Ville Ranta ja Tuomas Lehtimäki, sekä kaksi muuta juristia.

– Meillä voi olla intressejä kasvaa,­ mutta kiinnostuksemme kasvuun on valikoivaa. Olemme kaikki kokeneita liikejuristeja, ja toki saattaisimme olla kiinnostuneita myös eri oikeuden­alojen edustajista sekä uransa loppupuolella olevien liike­juristien mukaan tulosta.

Virtuaalilakitoimisto mahdollistaa­ toiminnan niin osa-aikaisesti, ­pää­toimen ohessa kuin täysipäiväisestikin. Toistaiseksi Smartius on ­Suomessa vielä outolintu.

– En ole kuullut, että täällä olisi ainuttakaan vastaavalla tavalla toimivaa­ lakifirmaa, Swanljung-von Wehrt sanoo.

Yhteistyötä ja delegointia

Aiemmin Kirsi Swanljung-von Wehrt työskenteli perinteisissä lakitoimistoissa, ja hän on toiminut myös ison yrityksen lakiasiainjohtajana.

Referensseistään ja pitkäaikaisista asiakassuhteistaan huolimatta hän ei kuitenkaan edes harkinnut oman ­toimiston perustamista.

– Kukaan meistä Smartiuksen perustajista ei olisi halunnut perustaa toimistoa yksin. Arvostamme toistemme tietotaitoutta liikejuridiikan saralta ja haluamme pallotella keissejä ­toistemme kanssa.

Swanljung-von Wehrt kertoo, että yhteistoiminta mahdollistaa myös ­esimerkiksi tietyn toimeksiannon osan siirtämisen työtoverille.

– Jos en ehdi itse hoitaa kaikkea, meiltä toinen osaaja löytyy helposti. Toisekseen; jos tiedän, että kollegani­ hallitsee jonkin erityisalueen vielä minua paremmin, voin kertoa siitä ­asiakkaalleni, ja voimme koota myös tiimin vaikkapa yritysjärjestelyä­ ­varten.

Varsinkin Espanjasta käsin työskennellessään Swanljung-von Wehrt delegoi­ juristin läsnäoloa vaativia ­tehtäviä tarvittaessa kollegoilleen.

– Yhteistyötilanteissa kollegani voi laskuttaakin suoraan toimeksiantajaa eikä minua.

Talous osaksi opintoja

Turussa juristiksi opiskellut ­nainen oli päämäärätietoinen jo opiskelu­aikanaan. Hän suoritti kauppa­tieteiden maisterin tutkinnon lähes saman­aikaisesti kuin oikeustieteen opinnotkin.­

– Juristille toinen tutkinto on harvoin välttämätön, mutta juuri kaupallisesta tutkinnosta voi olla paljonkin hyötyä. Hyöty tulee näkökulman laajentumisen kautta. Jos juristi ymmärtää­ yrittäjyyden haasteet yrittäjiä ja yrityksiä koskevia ratkaisuja tehdessään, laaja-alaisella ymmärryksellä voi olla suuri vaikutus jopa kansantaloudellisesti, Swanljung-von Wehrt perustelee.

Hän satsasi myös kielitaitoonsa jo aikana, jolloin kielitaitoa ei oikeus­tieteellisessä tiedekunnassa vielä korostettu.

– Opiskelin ekonomiksi ruotsiksi Hankenilla ja harrastin kieliä vapaa-ajallani. Englannin kielen erittäin vahvaa taitoa ei voi kyllin korostaa – ainakaan, jos haluaa toimia yritys­juridiikassa.

Swanljung-von Wehrtille englanti­ onkin ollut pitkään pääkieli työ­asioissa.

Oikeustieteelliseen koulutukseen varatuomari toivoisi nykyistä enemmän talouteen ja yritystoimintaan ­liittyviä sisältöjä.

– Juridisilla päätöksillä on aina ­taloudellinen vaikutus, tehtiin ne ­sitten yksityisellä tai julkisella puolella.

Swanljung-von Wehrt luennoi viime keväänä yrityskaupoista Helsingin ­yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

– Toivon, että alan opiskelijoille ­järjestettäisiin lisää käytännön tehtävissä­ työskentelevien juristien opetusta ja mentorointia, hän perään­kuuluttaa.

Ura ja vanhemmuus

Kun Kirsi Swanljung-von Wehrt ­valmistui itse oikeustieteellisestä, alalla vallitsi­ täystyöllisyys.

– Työllistymiskysymykset eivät oikeas­taan­ edes tulleet mieleen, vaan sinne mentiin, minne haluttiin.

Ruuhkavuodet jatkuivat pitkään: kun hänen vanhimmat lapsensa Claes ja Karla olivat jo teini-iässä, syntyi ­perheeseen vielä iltatähti.

– Isoissa toimistoissa oli tehtävä pitkiä­ päiviä, enkä olisi selvinnyt niistä ajoista ilman apujoukkoja ja iso­vanhempia.

Jarrua Swanljung-von Wehrt ­painoi sen jälkeen, kun hänen puolisonsa menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen.

– Hoidin hetken aikaa hänen kuljetusalan yrityksiään ja sen jälkeen palasin­ lakipuolelle. Koska silloin ­kolmivuotias tyttäremme oli jäänyt ilman isää, päätin­ kuitenkin jonkin ajan kuluttua, että en tee enää yhtä pitkiä työpäiviä kuin aiemmin.­

Haastattelupäivänäkin Swanljung-von Wehrt iloitsee siitä, että hän on pystynyt järjestämään työnsä niin, että ennättää myös hakea tyttärensä koulusta.

Kirsi Swanljung-von Wehrt

  • Ikä: 52
  • Koulutus: oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri, varatuomari
  • Ura: liikejuristina Roschierilla, Lukander & Ruoholalla sekä Ernst & Youngilla vuoteen 2007 saakka, Raisio-konsernin lakiasiainjohtajana 2007–2008, yrittäjänä edesmenneen puolison yrityksessä 2009, Fondiassa muun muassa johtoryhmän jäsenenä ja segmentin vetäjänä 2009–2013, virtuaalilakitoimisto Smartiuksen osakkaana ja perustajajäsenenä 2013–
  • Turun Linnan rotaryklubin presidentti 2013–2014, aiemmin ammatillisia luottamustoimia, mm. Asianajajaliiton Turun osaston hallituksen jäsenenä sekä liiton valiokuntien jäsenenä
  • Perhe: Lapset Claes, Carla ja Katariina

Etätyötä tekee lähes kolmannes palkansaajista

 • Etätyön tekeminen Suomessa on seitsenkertaistunut vuodesta 1990 vuoteen 2008. 
 • Vuonna 2013 etätyötä teki jo 28 % palkansaajista vähintäänkin satunnaisesti työnantajan kanssa sovitusti tietotekniikan avulla. Etätyötä ainakin joitakin tunteja viikossa teki 10 prosenttia.
 • Palkansaajista 34 % tekee päätyöhönsä liittyviä töitä kotonaan joskus tai osittain, miehet hieman useammin kuin naiset ja toimihenkilöt useammin kuin työntekijät.

Lähteet: TEMin työolobarometri 2013, Työolotutkimus 2008

Teksti: Leila Itkonen

Kuva: Suvi Elo