Mistä on opiskelijan työelämätaidot tehty?

Työnantajat arvostavat työkokemusta juridiikan alalta, mutta eivät juurikaan muun alan työkokemusta, uskovat juristiprofessioon erikoistuneen rekrytointitalo Paragraaffin Työelämäbarometriin vastaajat.

641 vastaajasta 86 prosenttia kertoi uskovansa, että työnantajat arvostavat kokemusta juridiikan alalta, mutta vain 19 prosenttia uskoi työnantajien arvostavan muuta kuin juridisen alan työkokemusta. Barometriin vastanneista lähes 70 prosenttia oli oikeustieteen opiskelijoita.

Vahvat uskomukset siitä, millaista taustaa, kokemusta ja osaamista työnantajat arvostavat, voivat myös heijastua opiskelijoiden työnhakuun.

Kun työnantajien uskotaan arvostavan työkokemusta nimenomaan juridiikan alalta, voi oikeustieteen opiskelijoille iskeä tarve saada alan kokemusta heti opintojen alkuvaiheessa.

Keskiössä osaaminen – ei kokemus

Asianajotoimisto Hannes Snellmanilla trainee-ohjelmasta vastaava HR-koordinaattori Sara Saukkonen vakuuttaa, että myös muu kuin juridiikkaan liittyvä työkokemus on työnantajien silmissä arvokasta, eikä opiskelijoiden voi olettaa omaavan pitkää työputkea juridiikan parissa.

Myös muu kuin juridiikkaan liittyvä työkokemus on työnantajien silmissä arvokasta.

– Kerrytettyjen CV-merkintöjen lisäksi pidämme tärkeänä myös sitä, miten hakija pystyy kertomaan itsestään, taidoistaan ja aiempien työkokemusten myötä oppimistaan asioista, Saukkonen kertoo.

Myös Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäinen ottaisi opiskelijoilta paineet pois tietynlaisen työkokemuksen kerryttämisestä. Hän muistuttaa, ettei työssä suoriutumista ennusta pelkästään se, että työhistoriasta löytyy samanlaisia tehtäviä kuin haettavasta työpaikasta. Omien vahvuuksien tunnistamisen merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi.

Omien vahvuuksien tunnistamisen merkitystä ei voi korostaa tarpeeksi.

– Kaksi henkilöä voi suorittaa samaa työtehtävää käyttäen hyvin erilaisia vahvuuksia. Kun opiskelija pääsee käsiksi siihen, mitä vahvuuksia hyödyntäen hän tekee työnsä, ollaan siinä osaamisen ytimessä, joka kiinnostaa työnantajaa, Hännikäinen selventää.

Työelämätaitoja pikaruokaravintolasta

Oma osaaminen ja vahvuudet voivat kehittyä yllättävissäkin paikoissa. Opinnot, järjestötoiminta, harrastukset ja muun alan työkokemus auttavat sekä tunnistamaan omia vahvuuksia että kehittämään niitä.

– Esimerkiksi hektinen työ pikaruokaravintolassa on voinut opettaa erinomaista paineensietokykyä. Omia aiempia työkokemuksia ei siis kannata kainostella, sillä ne ovat muokanneet meistä jokaisesta juuri sellaisen työntekijän kuin mitä nyt olemme, Saukkonen täsmentää.

Omia aiempia työkokemuksia ei kannata kainostella.

Jos juridisen alan työkokemusta ei ole vielä ehtinyt kertyä, voi Saukkosen mukaan puhtaasti juridista substanssiosaamista tuoda hakemuksessa esiin kertomalla esimerkiksi notaarityöstä, gradusta tai osallistumisesta erilaisiin oikeustapauskilpailuihin.

– Opiskelijoiden ei oleteta osaavan kaikkea täydellisesti. Hyvä ja innostunut asenne sekä halu oppia uutta ovat varmastikin kaikkein tärkeimmät ominaisuudet opiskelijalle, Saukkonen summaa.