Miten avaan keskustelun palkankorotuksesta?

Liiton jäsen halusi ottaa palkkansa puheeksi työnantajan kanssa ja pyytää palkankorostusta, mutta koki asian esiintuomisen hankalaksi. Juristiliiton työ- ja virkasuhdejuristi tarjosi käytännön apua palkkakeskustelun käymiseen.

Palkkakeskustelun avaaminen on usein työntekijän tehtävä

Intressi palkkaneuvotteluissa on useimmiten työntekijällä, ja neuvotteluihin lähdettäessä on hyvä muistaa, että palkka on aina neuvottelun tulos.

Hyvä hetki neuvotella palkasta on, kun hakee uutta työpaikkaa, tehtävät muuttuvat tai tuntee jääneensä palkkakuoppaan. Palkkakuoppa voi esimerkiksi olla seurausta harjoittelijana aloitetusta työurasta tai perhevapaista, jolloin palkka on jämähtänyt liian alhaiselle tasolle.

– Palkkaneuvotteluihin ei kannata lähteä kylmiltään, vaan hyvä valmistautuminen ja esimerkiksi muistilistat auttavat onnistumisessa, kertoo Moa Fanta Juristiliiton työsuhdeneuvonnasta.

Palkkaneuvotteluihin ei kannata lähteä kylmiltään, vaan hyvä valmistautuminen ja esimerkiksi muistilistat auttavat onnistumisessa.

Työntekijä yleensä itse tietää parhaiten, miten hänen tehtävänsä tai vaatimuksensa ovat muuttuneet ja mitä uusia asioita hän on työssään oppinut. Myös henkilökohtaisia ominaisuuksia saa palkkakeskusteluissa korostaa, ja samalla voi kertoa tavoitteista ja niihin pääsystä sekä motivaatiosta ja sitoutumisesta. Palkkaneuvotteluissa saa myös kertoa työn kuormitustekijöistä, kuten päällekkäisistä projekteista, tiukoista aikatauluista, työmäärästä, matkustamisesta ja joustotarpeista.

Oman osaamisen kertomista kannattaa myös harjoitella, ja siinä apuna ovat Juristiliiton tarjoamat urapalvelut, kuten keskustelut uravalmentajan kanssa sekä valmiiksi juristeille räätälöidyt verkkovalmennukset.

Oman osaamisen kertomista kannattaa harjoitella.

Palkkaneuvottelun lopuksi on hyvä todeta neuvottelun lopputulos niin selvästi, että kumpikin osapuoli tietää, mitä sovittiin. Sopimus kannattaa mielellään tehdä kirjallisesti ja merkitä selvästi, milloin asiaan palataan tai koska palkankorotus astuu voimaan.

– Neuvottelun jälkeen on hyvä vielä tehdä arvio omasta onnistumisestaan neuvottelussa ja miettiä, mitä parannettavaa olisi seuraavaa kertaa varten. Muistiinpanot neuvottelusta helpottavat myös asiaan palaamista, kertaa Fanta.

Lähteenä käytetty YTN:n Paranna palkkaasi -opasta.