Miten minusta tuli lakimies? Vuorossa Marika Valjakka

Lakimiehen ammatti oli selvä valinta – kun muut vaihtoehdot olivat karsiutuineet syystä tai toisesta pois. Tutkinto antoi myös vapautta valita myöhemmin, mikä minusta tulee isona. Vähäistä suurempi merkitys oli varmasti myös sillä, että jo lapsena vaadin hiekkalaatikolla oikeudenmukaisuutta. Alalle hakeutumista edesauttoi 90-luvun alun lama, jonka aikana kasvoin täysi-ikäiseksi. Tuon ajan ilmapiirissä heräsi myös kiinnostus insolvenssioikeuteen. Näen, että juristin työkalupakista löytyvät välineet ongelmanratkaisuun sekä mahdollisuudet yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Olen työskennellyt kihlakunnanvoutina vuodesta 2007 ja ulosottomiehenä vuodesta 2001. Jokainen päivä on ollut mahdollisuus oppia uutta. Ammatinvalinta on ehdottomasti ollut onnistunut, sillä työssäni on valtavasti hyviä puolia. Kihlakunnanvoudin tehtäviin kuuluu oikeudellinen ratkaisutoiminta huolehtien asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä henkilöstön johtaminen itsenäisenä täytäntöön­panotuomarina. Työni suolaa on aineellisen totuuden selvittäminen. Tehtävissäni yhdistyvät yhtäältä vaativat oikeudelliset kysymykset lainkäyttöviranomaisena ja toisaalta käytännönläheisyys: ihmiset kohdataan arjessa ja ratkaisut realisoituvat tosiasiallisesti.

Olen kuulunut Lakimiesliittoon valmistumisestani lähtien. Liitolla on tärkeä merkitys lakimiesidentiteetin vahvistamisessa, siinä miten miellämme ammatin vaatimat taidot ja vastuut. Uskon, että juristin osaamiselle on aina kysyntää. Kysymykset ja ongelmat muuttuvat, mutta ratkaisijaa tarvitaan aina. Lakimiehillä on ja tulee olla paitsi taito soveltaa lakeja myös ymmärtää elämää, joka ei ole koskaan mustavalkoista eikä mahdu pykäliin. Oikeutta ja kohtuutta on harkinta­vallan asianmukainen käyttö hyväksyttyjen raamien puitteissa, kansalaisten oikeusturva ja oikeudellinen tasa-arvo.

Lakimiesliitto profiloituu jatkossa entistä enemmän yhteiskunnallisen keskustelun herättäjäksi ja ylläpitäjäksi. Sähköisen maailman tekniikka antaa välineet reagoida nopeasti ajan hermolla ratsastaen, kun taas paperilehti suo hetken rauhoittua ja syventyä ajankohtaisiin alan teemoihin.

**

 

Teksti: Alisa Kettunen

Kuva: Roope Permanto