Miten minusta tuli lakimies? Vuorossa Markku Nieminen

Kävin ensin Suomen Liikemiesten kauppaopiston markkinointilinjan. Siellä opiskellessani meillä oli erittäin hyvä ja innostava oikeusopin opettaja, joka sai minut innostumaan juridiikasta. Markkinointi tuntui minusta kovin epämääräiseltä ja ajattelin, että juristina tietäisin asioista tarkemmin. Tosin huomasin sitten oikeustiedettä lukiessani, ettei juridiikka niin selkeää olekaan.

Valinta on kuitenkin ollut oikea. Juristina pääsee vaikuttamaan asioihin ja JUKOssa erityisesti yhteiskunnallisiin asioihin. Palvelussuhteen ehdot ovat tärkeitä kaikille. Myös lainsäädäntövalmisteluun osallistuminen on mielenkiintoista.

Juristi voi työskennellä yhteiskunnassa lähes millä alalla tahansa. Juristin koulutuksessa yhteiskunnan rakenne ja toiminta tulevat tutuiksi. Etenkin auskultointi antoi varmuutta ja pätevyyttä monin tavoin. Tuomiokunnassa näki koko elämän kirjon. 

Tänä päivänä ei koulutusta arvosteta ehkä yhtä paljon kuin silloin, kun valmistuin. Se on sääli ja uskon, että se on myös virhe. Lakimiesliitolla on aivan keskeinen rooli juristien edunvalvonnassa ja lakimiesidentiteetin ylläpidossa ja kehittämisessä. Liityin Lakimiesliittoon heti valmistuttuani. Pidin sitä itsestäänselvyytenä, vaikka silloin minulla ei ollut vielä mitään käsitystä siitä, että tulisit työskentelemään ammattiyhdistyksessä.

Oikeus ja kohtuus merkitsee minulle konkreettisesti sitä, mitä tuomari­n­­ohjeissa sanotaan. Kyse on aina asioiden arvioinnista. Juristi saa koulutuksen siihen, että osaa tehdä arvioita niin oikeasta kuin väärästä, kohtuullisesta ja kohtuuttomuudesta. Useat juristit eivät osaa tulkita pykäliä, vaan soveltavat niitä sanatarkasti, eivät lain tarkoituksen mukaisesti. Siinä on valtava ero.

Lakimiesuutisia luen selaillen, eniten mielenkiintoani herättävät henkilöhaastattelut. Tasokas jäsenlehti kokoaa hyvin ajankohtaisia juridisia aiheita ja valottaa eri oikeudenalojen kysymyksiä. Se pitää myös ajan tasalla muuttuvasta lainsäädännöstä ja herättää keskustelua.

 

Suositussa juttusarjassa lakimiehet kertovat, mikä johti heidät lakimiehen ammattiin ja identiteettiin. Henkilöt toimivat monenlaisissa tehtävissä ja urapolut eroavat toisistaan, mutta kaikkia yhdistää ­koulutustausta ja ymmärrys lakimiesten tekemän työn arvosta.

 

Teksti: Alisa Kettunen

Kuva: Vesa Tyni