Miten minusta tuli lakimies? Vuorossa Pirjo Isoluoma

Ylioppilaskirjoitusten jälkeen mietin kielten ja matematiikan opiskelua. Olin kuitenkin ujo puhumaan vierasta kieltä enkä halunnut opettajaksi. Jossakin vaiheessa oikeustiede nousi päällimmäiseksi; asioiden säännönmukaisuus ja loogisuus kiinnostivat. Aloitin opinnot Lapin korkea­koulussa vuonna 1981, jolloin oikeustieteiden puolella käynnistyi kolmas vuosikurssi. Olin mukana Artiklan toiminnassa ja ylioppilaskunnan edustajistossa. Yhteisö oli pieni ja mieleeni jäi lämmin yhteisöllisyys.

Asianajajan ammatissa hyvää on itsenäisyys, ratkaisujen löytäminen mielenkiintoisiin ongelmiin ja se, ettei työssä ole kahta samanlaista päivää. Joskus jokapäiväisessä työssä harmittaa, että määräajat hallitsevat työtä. Tämä aiheuttaa välillä stressiä.

Uskon, että lakimiehet joutuvat tulevaisuudessa yhä enemmän erikoistumaan johonkin oikeudenalaan, mikä työelämässä tarkoittaa aseman vahvistumista asiantuntijana. Erikoistuminen voi toisaalta johtaa siihen, ettei lakimies hallitse muita oikeudenaloja kuin oman erikoisalansa. Lakimiesten laaja-alaisen osaamisen taso saattaa kärsiä ja sen vaikutuksesta lakimiehen asema yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa heikentyä.

Olen kuulunut Lakimiesliittoon valmistumisestani lähtien. Liittoon liittyminen oli yksi askel lakimiesidentiteettini kehittymisessä: Nyt minä sitten olen lakimies! Pidän Lakimiesliittoa kaikkia laki­miehiä yhdistävänä tekijänä, eräänlaisena sateenvarjona. Liiton sisällä eri ammattiryhmät ajavat omien jäsentensä etuja kuitenkin siten, että ulospäin Lakimiesliitto näyttäytyy yhtenäisenä. Yhtenäisellä Lakimiesliitolla on suuri painoarvo oikeuspoliittisessa keskustelussa, mikä on mielestäni tärkeää. 

Säästän Lakimiesuutiset luettavaksi rauhassa ja ajatuksella viikon­loppuna. Jäsenlehti kertoo jäsenille liiton toiminnasta ja tuo liiton lähelle yksittäistä jäsentä. Suurimman hyödyn lehdestä saa, jos osallistuu itse liiton toimintaan ja on kiinnostunut tietämään, mitä liitossa tehdään.

 

**

Suositussa juttusarjassa lakimiehet kertovat, mikä johti heidät lakimiehen ammattiin ja identiteettiin. Henkilöt toimivat monenlaisissa tehtävissä ja urapolut eroavat toisistaan, mutta kaikkia yhdistää ­koulutustausta ja ymmärrys lakimiesten tekemän työn arvosta.

Teksti: Alisa Kettunen

Kuva: Vesa Tyni