Miten rakennan hissipuheen?

Jäsen halusi itselleen hissipuheen, joka herättäisi työnantajan mielenkiinnon. Hän otti yhteyttä liiton uravalmentajaan ja sai vinkin tutustua virtuaalivalmennukseen, jossa hissipuheen kokoaminen käydään läpi yksityiskohtaisesti ja käytännön harjoitusten avulla.

Virtuaalivalmennuksesta apua hissipuheen kokoamiseen

Useissa työelämän tilanteissa voi päätyä keskusteluun henkilön kanssa, jolle haluaa lyhyesti esitellä itsensä. Tilanne voi liittyä työnhakuun, mutta myös verkostoituessa uusiin ihmisiin tai vapaa-ajalla voi lyhyelle esittelylle olla tarve.

– Hissipuhe on iskevä, tiivis ja positiivisen mielikuvan herättävä esittely, josta käy ilmi tavoitteet ja osaaminen, kertaa Lakimiesliiton uravalmentaja Heidi Hännikäinen. Lisäksi puheessa tulisi olla muutama mielenkiintoa herättävä avainkohta.

Hissipuhe on iskevä, tiivis ja positiivisen mielikuvan herättävä esittely, josta käy ilmi tavoitteet ja osaaminen.

Tärkeä on myös uskaltaa rohkeasti rajata omaa hissipuhettaan. Kolme on tässäkin hyvä luku, kannustaa Hännikäinen.

– Kun kuulija innostuu sinusta, niin pääset kyllä sen jälkeen varmasti kertomaan itsestäsi myös lisää.

Hissipuheen kokoaminen on hyvä aloittaa siitä, että palauttaa mieleen tavoitteen. Sen jälkeen tulisi miettiä, miten oma osaaminen tukee tavoitteita. Lopuksi kannattaa muotoilla kahden lauseen esittelyteksti.

Kun kahden lauseen esittelyteksti on valmis, voi siirtyä hahmottelemaan pidempää hissipuhetta niitä tilanteita varten, jolloin on aikaa kertoa enemmän osaamisestaan. Puhetta voi laajentaa esimerkiksi avainsanojen, numeroiden ja tarinallistamisen kautta. Hissipuheen lopetuksesta on hyvä tehdä positiivinen ja avoin. Hissipuheen voi päättää vaikka kysymykseen ”Miten voisin olla teille avuksi?”.

Hissipuheen esittämistä on hyvä harjoitella vähintään kolmelle ihmiselle.

– Kun molemmat hissipuheet on valmiiksi kirjoitettuna, on niiden esittämistä vielä hyvä harjoitella vähintään kolmelle ihmiselle, vinkkaa Hännikäinen lopuksi.