Miten valtio saadaan toimimaan

Blogit ja kolumnit
12.04.2019 • Matti Norri

Suomen valtion toiminta takkuilee pahasti. Viimeisin esimerkki on sosiaali- ja terveydenhoitouudistus, jota usea eduskunta on tuloksetta yrittänyt. Eikö jo olisi aika tunnustaa tosiasia ja ryhtyä toimeen valtion toimintakyvyn parantamiseksi? Miten?

On uusittava valtion päätöksenteko, jaettava eduskunta kahteen kamariin.

Politiikkakamarille kuuluisi toimeenpanovalta eli hallinto. Se on vallankäyttöä, johon kuuluisi etuisuuksien, kuten sairauksien hoidon ilmainen tai alihintainen antaminen, niin kuin nytkin. Verotuksen perusteet säätäisi lakikamari. Poliitikot tietäisivät, että kun etuja lisätään, verot nousevat.

Lainsäädännön tulisi olla siitä erillinen. Lain säätäminen ei ole vallankäyttöä, se on normien asettamista. Siinä tarvitaan toisia taitoja ja ennen kaikkea toisenlaista kokemusta kuin vallankäytössä. Nyt sekin on poliitikoista koostuvan eduskunnan ja poliitikkoministerien käsissä. Sosiaali- ja terveydenhoitouudistuksen kaatuminen on täysi näyttö: he eivät siihen kykene.

Tähänastisista paras ehdotus on F. A. Hayekin. Suomen oloihin sovellettuna lakikamarin vaalissa äänivaltaisia ja vaalikelpoisia olisivat edellisten vaalien jälkeen 50 vuotta täyttäneet, siis henkilöt, joilla on kokemusta. Valittaisiin kaksi edustajaa. Toimikausi 16 vuotta. Vaalikelpoisia eivät olisi politiikkaan Eduskunnassa, kunnanvaltuustossa tai puolueissa osallistuneet.

Lakikamariin ei tulisi edunvalvojia.

Lakikamarille kuuluisi yleinen laki ja verolaki ja valtion toimintojen järjestämistä koskevat asiat.