Muutoksia Perhevapaajärjestelmään

Akava vaatii, että perhevapaajärjestelmä uudistetaan, jotta työelämän tasa-arvo etenee. Asiasta tulee saada seuraavaan hallitusohjelmaan selkeät kirjaukset, sillä tasa-arvon edistyminen on ollut tuskallisen hidasta nykyisen järjestelmän puitteissa.

Akavan edunvalvontajohtaja Minna Helteen mukaan perhevapaa pitäisi entistä tiukemmin jakaa molemmille vanhemmille.

– Uuden järjestelmän pohjaksi on otettava 6+6+6-malli, jossa kummallakin vanhemmalla on yksilöllinen kuuden kuukauden mittainen perhevapaajakso ja yksi kuuden kuukauden jakso on vanhempien vapaasti valittavissa. Uskon, että työelämän tasa-arvo ottaa aimo harppauksen eteenpäin silloin, kun työntekijän ”riski” jäädä perhevapaalle on työnantajan näkökulmasta samanlainen äitien ja isien kohdalla, Helle painottaa.

Kelan tietojen mukaan äitien perhevapaan kesto on ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen noin 19 kuukautta. Isistä noin 90 prosenttia jää kotiin vain noin kolmeksi viikoksi. Äidit maksavat työelämässä perhevapaistaan kalliin hinnan, sillä pitkät perhevapaat heikentävät naisten palkka- ja urakehitystä. Myös määräaikaisuudet kasautuvat etenkin nuorille perheenperustamisiässä oleville naisille.

Lisäksi Akava korostaa työaikapankkien käyttöä ja osa-aikatyömahdollisuuksien lisäämistä. Kaikki työhön käytettävä aika on myös saatava työaikaseurannan piiriin.

– Työaikajärjestelmät on otettava perusteelliseen tarkasteluun perhe-elämän näkökulmasta. Siten voidaan helpottaa pienten lasten vanhempien työssäkäyntiä ja pidentää työuria. Kaikenikäisten etu on, että työaikakäytännöt joustavat yksilöllisten tarpeiden mukaan, Helle sanoo.