Myymälävarkaudet yleisiä Suomessa

Suomalaisyrityksiin kohdistuu kansainvälisesti vertailtuna vähän henkilöstön tekemiä rikoksia. Sen sijaan myymälävarkaudet ovat vertailumaita yleisempiä. Tämä käy ilmi
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, johon osallistui lähes 2 500 yritystä.

Raportin mukaan kaupan toimipaikoista 69 prosenttia ja teollisuustoimipaikoista 26 prosenttia joutui vähintään yhden rikoksen kohteeksi vuoden aikana.
Yrityksiin kohdistuva rikollisuus jakautuu varsin epätasaisesti. Mitä enemmän toimipaikan lähiympäristössä esiintyi epäjärjestystä ja rauhattomuutta, sitä todennäköisemmin toimipaikkaan kohdistui runsaasti rikoksia.