Något oklart? Ta kontakt

Om du som medlem i förbundet behöver arbets- eller tjänsterättslig rådgivning är Moa Pettinen rätt person. Hon ansvarar sedan januari för rådgivningen åt privatanställda men ger även råd åt medlemmar som arbetar inom den offentliga sektorn.

– Det är ett väldigt omväxlande jobb. Frågorna jag får rör allt från semester- eller anställningsvillkor till mer komplicerade saker som osakligt bemötande, berättar Pettinen.

Arbetsrätt angår alla

I början av hösten fick Pettinen många frågor om semester och semesterlön. Andra återkommande frågor rör arbetstid, visstidsanställning, familjeledighet, sjuklön, jämlikhet och avtal om anställningens upphörande.

– I början var jag lite överraskad över hur mycket rådgivning även jurister behöver. Men bara för att man är jurist är man ju inte specialist på alla rättsområden. Sedan är det förstås alltid också en skillnad mellan hur saker fungerar i praktiken och teorin.

Innan Pettinen började på Juristförbundet arbetade hon några år på fackförbundet Pro som rådgivare i arbetsrättsliga ärenden. Hon valde redan under studietiden att fördjupa sig i arbetsrätt genom fördjupade studier och praktik på Arbetsdomstolen.

– Arbetsrätt är allmänbildande. Det berör alla i arbetslivet och har med människor att göra, så därför är det intressant.

Förutom att besvara medlemsfrågor deltar Pettinen i den allmänna och rättspolitiska intressebevakningen i förbundet. Hon är också ofta ute på fältet och möter medlemmar.

Lite ”vildare” inom den privata sektorn

Moa Pettinen märker vissa skillnader på de frågor hon får beroende på om medlemmarna är privat- eller offentliganställda.

– Inom den offentliga sektorn finns det ju alltid ett kollektivavtal i bakgrunden och de anställda har oftast en förtroendeman på arbetsplatsen att vända sig till. Det går ibland lite ”vildare” till inom den privata sektorn. Särskilt på advokat- och juristbyråer är det ofta bara individuella avtal som gäller.

Pettinen konstaterar att avtal om anställningens upphörande är vanliga inom den privata sektorn. De här avtalen vållar ofta medlemmarna huvudbry.

– Sådana här avtal är speciellt vanliga under samarbetsförhandlingar eller då uppsägningsgrunder från arbetsgivarens sida inte nödvändigtvis finns. Det gäller att läsa ett sådant här avtal noga eftersom initiativet i regel kommer från arbetsgivarens sida och avtalet är då ofta uppbyggt med tanke på dennes intressen, säger Pettinen.

Hon tillägger att ett välformulerat och lyckat avtal kan vara ett bra alternativ även för arbetstagaren. En annan fråga som hon får med jämna mellanrum rör vad som gäller för arbetstid.

– Det är ju känt att många privatanställda jurister arbetar mycket längre dagar än de egentligen borde. Arbetstids- och arbetarskyddslagen utgör tvingande lagstiftning, som även advokat- och juristbyråer är skyldiga att efterfölja. Redan det faktum att Södra Finlands regionförvaltningsverk under sommaren påbörjat ett övervakningsprojekt med arbetsplatsinspektioner som riktas mot advokat- och juristbyråer tyder på att det finns problem på det här området.

Pettinen har under hösten också märkt av de många pågående samarbetsförhandlingarna. Anställda inom företag som planerar uppsägningar eller permitteringar har hört av sig för att få råd.

Behov av service på svenska

I våras reste Pettinen runt i Finland tillsammans med några andra representanter för förbundet för att informera medlemmar om vad som är på gång inom förbundet.

– De flesta av förbundets större evenemang hålls ju ofta annars här i huvudstadsregionen. Det är viktigt att framhålla att även om vi finns i Helsingfors så är vi till för medlemmar i hela landet, inte bara i södra Finland.

Under sina resor och även i telefon- och mejlkontakten med medlemmarna har Pettinen förstått att det finns ett behov av service även på svenska. Hon är själv helt tvåspråkig.

– Särskilt längs sydkusten, i Österbotten och på Åland finns det många jurister som är mera vana vid att arbeta på svenska. De kan alltid få hjälp på svenska av förbundet om de behöver det. Även om det skulle vara något som egentligen inte ligger på mitt bord hjälper jag gärna till så gott jag kan och hänvisar vid behov till rätt person.

Moa Pettinen uppmanar förbundets medlemmar att inte dra sig för att ta kontakt om de undrar över något.

– Ofta är det ju så att om något känns lite konstigt när det till exempel gäller ett avtal eller ens anställningsförhållande så är det ett tecken på att allt inte står rätt till. Det är viktigt att särskilt nyutexaminerade förstår att man alltid kan försöka förhandla fram ett bättre avtal. Det går bra att till exempel skicka in arbetsavtal till oss för genomläsning!

 

Moa Pettinen

 

FAKTA

Förbundets service på svenska

  • Förbundets svenska internetsidor förnyas och kommer senare i höst att öppna med ny information på svenska om bl.a. medlemsvillkor, rådgivning och övriga medlemsförmåner.
  • Förbundets allmänna broschyr översätts likaså som bäst till svenska.
  • Förbundet hjälper sina medlemmar även på svenska. Medlemmarna kan alltid använda svenska i sina telefon- och mejlkontakter med förbundet.
  • Svenskspråkiga kan kontakta kommunikationschef Juhana Harju (juhana.harju@lakimiesliitto.fi) för respons eller önskemål om ytterligare service på svenska.