Några procents löneökningar – i krisernas skugga

Blogit ja kolumnit
11.04.2022 • Jore Tilander

Arbetsmarknads­förhandlingarna inom den privata och statliga sektorn har under vårvintern uppnått resultat som är betydande även för Juristförbundets medlemmar. Däremot är resultaten för kommun- och universitetssektorn i skrivande stund fortfarande oklara.

Den senaste stora rundan ägde rum för två år sedan. Den rubbades av coronan och ovissheten om de ekonomiska utsikterna som pandemin orsakade.

Lyckligtvis besannades inte de värsta skräckscenarierna som målades upp kring coronan.

Lyckligtvis besannades inte de värsta skräckscenarierna som målades upp kring coronan. Finlands ekonomiska utveckling överträffade alla prognoser, om än med stora skulder. Detta medförde ytterligare press på den nu pågående förhandlingsrundan.

Det ansågs allmänt finnas ett behov och en motivering för löneökningar.

Förhandlingsrundan inleddes i slutet av 2021 medan coronaviruset fortfarande låg som en skugga över mötesborden. Nya frågor som lyftes fram – starkt understödda också av Juristförbundet – gällde utvecklings­­be­hoven särskilt i samband med distansarbete och arbete på flera platser samt arbetstrivsel.

En extra krydda tillfördes förhandlingarna av implementeringen av det nya direktivet om familjeledighet i alla avtal.

På morgonen den 24 februari vändes världen upp och ner igen. Vi befinner oss återigen i ett läge där framtiden och ekonomin är minst sagt höljda i dunkel.

Om förhandlingsresultaten som hittills uppnåtts kan man i stora drag konstatera att avtalen sträcker sig över ungefär två år, löneförhöjningarna under innevarande år är cirka två procent och förhöjningarna 2023 kommer att hänga på separata förhandlingar.

Det finns skillnader mellan sektorerna i förbättringen av familjeledighet med lön.

Det finns skillnader mellan sektorerna i förbättringen av familjeledighet med lön, och inom vissa branscher har saken hänskjutits att förhandlas i separata arbetsgrupper. Det viktigaste är att framsteg görs.

Uppdaterad sektorsspecifik information om förhandlingarna och uppnådda lösningar finns på förbundets webbplats.

Det allra viktigaste är ändå att uppnå fred och stabilitet i Europa!

Jore Tilander, verksamhetsledare, jore.tilander@lakimiesliitto.fi