Näin valmistaudut soveltuvuus­arviointiin uravalmentajan avulla

Lakimiesliiton jäsen oli edennyt työnhakuprosessissaan soveltuvuusarviointiin. Jäsen ei ollut aikaisemmin osallistunut soveltuvuusarviointeihin, ja hän halusi tietää arvioinneista lisää ennen niihin osallistumista.

Jäsen otti yhteyttä Lakimiesliiton uravalmennukseen ja halusi tietää, minkälaisia soveltuvuusarvioinnin tehtäviä hän voisi kohdata osana työhaastattelua ja miten niihin voisi valmistautua. Uravalmentaja Heidi Hännikäinen auttoi jäsentä valmistautumaan arviointiin.

Soveltuvuusarviointien avulla halutaan usein selvittää esimerkiksi henkilön saavutuksiin, motivaatioon, yhteistyötaitoihin, työskentelytyyliin ja oppimistapaan liittyviä asioita.

Soveltuvuusarvion raportissa tulee näkyä kyseisen organisaation tiettyyn tehtävään liittyvä osaamisprofiili ja sen perustelut.

– Usein kuulen asiakkailtani, että he pelkäävät arvioinnista saatavan raportin kuvaavan hakijaa tai työntekijää yleisesti joko hyväksi tai huonoksi työntekijäksi. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys, vaan raportissa tulee näkyä kyseisen organisaation tiettyyn tehtävään liittyvä osaamisprofiili ja sen perustelut, muistuttaa Hännikäinen.

Hyvä arviointi onkin suunniteltu tehtävän vaatimusten pohjalta ja sisältää monenlaisia osioita. Erilaisiin testimenetelmiin etukäteen tutustuminen voi auttaa hillitsemään jännitystä.

Hyvä arviointi on suunniteltu tehtävän vaatimusten pohjalta ja sisältää monenlaisia osioita.

Miten soveltuvuusarviointiin voi valmistautua?

Voiko testeihin sitten valmistautua? Hännikäisen mukaan voi hyvinkin.

– Samat asiat ovat lähtökohtana onnistuneessa soveltuvuusarvioinnissa kuin työhaastatteluissa ja muissakin tilanteissa, joissa on oltava keskittynyt, yhteistyökykyinen ja tarkka. Pidä huolta itsestäsi eli nuku, syö ja pysy terveenä. Lisäksi on hyvä pitää tavoite kirkkaana mielessä, olla motivoinut ja keskittynyt.

Onnistunut testaus tarkoittaa totuudenmukaisia ja luotettavia tuloksia, joten omien vastausten laskelmointi ei kannata. Tehtäviin ei yleensä voi valmistautua, mutta testejä tehdessä kannattaa olla oma itsensä ja sellainen, kuin olisi työpaikallakin.

Jos et ymmärrä ohjeita tai mitä pitäisi tehdä, kysy.

Viimeisenä Hännikäinen haluaa nostaa esiin lähes itsestään selvän asian, joka kuitenkin arviointitilanteessa saattaa unohtua.

– Jos et ymmärrä jotain ohjeita tai mitä pitäisi tehdä, niin kysy. Testauksesta keskusteleminen on olennainen osa testaustapahtumaa, Hännikäinen muistuttaa. Testiin kannattaa myös mennä ajoissa, koska viime hetken paniikki ei tuo rauhallista olotilaa testeille.