Naisjuristien johtajakoulutus kannusti johtamaanOPIN TIELLÄ JOHTAJIKSI

Naisjuristien johtajakoulutusohjelma innosti 40 naisjuristia oppimaan johtamiseen liittyviä asiakokonaisuuksia vuoden ajan. Oppimislistalla olivat muun muassa strateginen suunnittelu, henkilöstö-, muutos- ja prosessijohtaminen, työhyvinvointi ja etiikka. Ilmainen koulutusohjelma sai lentävän lähdön oikeusministeri Tuija Braxin avulla ja osa osallistujista päätti oppimisvuotensa Lontoossa heinäkuussa pidetyssä Euroopan naisjuristien EWLA:n kongressissa. Monet yhteisöt tukivat ohjelmaa tarjoamalla kokoustilat ja tarjoilut. Maakunnallinen kulttuurirahasto antoi jopa taloudellista tukea. Suuri määrä asiantuntijoita tuli paikalle korvauksetta jakamaan osaamistaan ja tietojaan. EWLAn puheenjohtajan Leena Linnainmaan hyvää kontaktiverkostoa ja järjestelytaitoa hyödynnettiin monessa käänteessä. Myös Naisjuristien hallituksen jäsenet puheenjohtajansa Miina Vuorelan johdolla panostivat koulutusohjelman onnistumiseen.

Moninaisia kokemuksia

Tekniikan tohtori Leenamaija Otalan mielenkiintoinen luento osaamisen johtamisesta oli loistava aloitus vuoden aikana käydyille vauhdikkaille keskusteluille. Johtamiseen liittyvistä käytännön kokemuksista nousi välillä niin energisiä keskusteluja, että ne innokkuudessaan yllättivät luennoitsijatkin. Kysymystulva oli välillä niin runsasta, ettei aina ehditty käydä kaikkea valittua aineistoa edes läpi. Koska osallistujat tulivat eri aloilta ja toisaalta urakehityksen eri vaiheilta, työelämän kokemukset rikastuttivat esiin nousseita keskusteluja. Oppimispäiväkirjaan kirjoitettiin parhaat oivallukset ja työpaikalle vietiin uusia ajatuksia esimerkiksi jaksamisesta ja ajankäytön organisoimisesta. Parasta antia oli käytännössä todistaa, että me naiset olemme tehokkaita moniosaajia sekä työelämän haasteissa että kodin arjen pyörittämisessä.

 

 

Asianajaja Anna-Maria Palmroos, Castrén & Snellman

1. Mikä tai kuka sai sinut innostumaan Naisjuristien johtajakoulutuksesta?
Näin ilmoituksen Lakimiesuutisissa. Koulutuksen aihepiirit kiinnostivat kovasti, samoin mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Enkä voi väittää, etteikö koulutuksen maksuttomuus, joka on perustunut huimaan vapaaehtoistyöhön sekä Naisjuristeissa/EWLA:ssa että yrityksissä, olisi ollut houkutteleva tekijä.

2. Mikä on ollut vuoden kestäneen koulutuksen paras anti?
Parasta on ollut verkostoituminen ja oman katsantokannan laajentuminen. Opin myös konkreettisia uusia asioita muun muassa erilaisista johtamisen, jaksamisen ja ajankäytön malleista. Keskustelu on myös ollut antoisaa ja poikkeuksellisen avointa, mikä on tuonut oman hienon vivahteensa koulutusohjelmaan.

3. Miten olet soveltanut saamiasi oppeja työssäsi?
Asianajotoimistossamme on hyvin matala hierarkia, ja koulutusohjelma onkin ennen kaikkea antanut hyviä eväitä ymmärtää niitä muutoksia, joita asianajomaailman johtamiskulttuurissa on tapahtumassa. Saamieni oppien perusteella olen osannut kiinnittää entistä enemmän huomiota oman työni organisointiin.

4. Mitä olet oppinut itsestäsi tämän vuoden aikana?
Huomaan, että minulle on taas syttynyt kipinä itseni kouluttamiseen ja asioihin vaikuttamiseen ja että elämän ruuhkavuosissa tekee hyvää myös keskittyä itsensä kehittämiseen – jatkuvasta aikapulasta huolimatta.

5. Mitä ominaisuuksia sinun mielestäsi johtajalta tänä päivänä vaaditaan?
Johtajalta vaaditaan pätevyyden ja karisman lisäksi johtajuuteen liittyviä konkreettisia taitoja sekä kykyä muuntautua tilanteen mukaan prosesseja johtavasta henkilöstä vaikka muutosjohtajaksi. Hyvä johtaja on myös valmis peilaamaan omia käsityksiään muiden ihmisten kanssa (esim. johtoryhmä, mentor). Hän on taitava delegoija ja aikatauluttaja.

 

Hallintojohtaja Päivi Viippola,
Liikenneministeriö

1. Mikä tai kuka sai sinut innostumaan Naisjuristien johtajakoulutuksesta?
Olen ollut mukana Naisjuristien toiminnassa vuodesta 1987 alkaen eli valmistumisestani lähtien, joten 20 vuoden kokemus Naisjuristit ry:n toiminnasta jo vakuutti sen, että tarjolla täytyy olla jotain osallistumisen arvoista. Tutustuminen koulutustarjonnan laajuuteen vakuutti, että näin myös on. Ja nyt koulutusohjelman läpikäyneenä olen iloinen, että ennakkokäsitys piti paikkansa. Tulipa päivitettyä myös omaa ammattitaitoa niiltäkin osin, mitä en ole omissa työtehtävissä päässyt käyttämään.

2. Mikä on ollut vuoden kestäneen koulutuksen paras anti?
Parasta on ollut loistava ja laaja-alainen johtajuuteen liittyvä asiasisältö. Jokaisessa teemassa on ollut parhaat mahdolliset asiantuntijat luennoimassa, näihin ovat kuuluneet erityisesti myös koulutusohjelman osallistujien esiintymiset. Keskustelut aiheeseen liittyen olivat myös hyvin opettavia ja hyödyllisiä sekä tietysti tutustuminen upeisiin kollegoihin. Summa summarum: syntynyt verkosto oli paras anti.

3. Miten olet soveltanut saamiasi oppeja työssäsi?
Oli mukava huomata, että esimerkiksi omaan työhön liittyvät teemat – strateginen suunnittelu, osaamisen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, muutosjohtaminen – ovat yhtä haasteellisia, työskenteli sitten millä sektorilla tahansa. Sain kurssitovereista hyviä sparrauskumppaneita, kun joudun omassa työssäni pohtimaan jotain teemaa laajemminkin.

4. Mitä olet oppinut itsestäsi tämän vuoden aikana?
Olen oppinut – toivottavasti – peiliin katsomisen taitoa ja itselleni nauramisen mahdollisuutta.

5. Mitä ominaisuuksia sinun mielestäsi johtajalta tänä päivänä vaaditaan?
Johtamistehtävät ovat haasteellisia, sillä niissä pitää olla sekä kova että pehmeä samaan aikaan. Vuorovaikutustaidot ja niissä kehittyminen ovat varmasti hyödyllisiä. Ja kyllä meidän naisten pitäisi oppia myös esimiestehtävissä ”relaamaan” ja luottamaan siihen, että tekevälle sattuu ja rapatessa roiskuu, mutta elämä kantaa!