Näkökulmia maahanmuuttoon

Eurooppalainen Suomi on julkaissut raportin ”Meno-paluu Eurooppaan – maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään – ja huomenna”.

Akavan kansainvälisten asioiden asiamies Liisa Folkersma käsittelee osuudessaan maahanmuuttopolitiikkaa. Hän nostaa esiin valikoivan – korkeasti koulutettuja suosivan – maahanmuuttopolitiikan yleistymisen monissa siirtolaisia vastaanottavissa maissa.

Folkersma toteaa, että globaali kilpailu osaajista kiihtyy ja väestökehityksen myötä syntynee työvoimapulaa monilla aloilla Suomessa ja muualla Euroopassa. Suomeen tulee kuitenkin edelleen vähemmän korkeasti koulutettuja kuin meiltä lähtee.

Maahanmuuton lisäksi on huomioitava maastamuuton vaikutukset. Osaajien kierto voi toimia taloutta ja tuottavuutta rikastuttavana voimana. Korkeasti koulutettujen työmarkkinat muuttuvat entistä globaalimmiksi.