Nätjättar struntar i lagar och sprider hot och hat

Sveriges justitieminister Morgan Johansson och digitaliseringsminister Peter Eriksson kallade till mötet, som hölls i april på regeringskansliet Rosenbad i Stockholm. Googles och YouTubes Europa-chefer deltog liksom Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna, medan Twitters dito medverkade på telefon. Facebook däremot dikterade egna villkor för att närvara och uteblev när de inte uppfylldes.

Det blev ett bra möte enligt Jeanette Gustafsdotter.

– Nätjättarna lovade att 10 000 fler moderatorer, som granskar materialet på nätet och rensar bort sådant som strider mot lagarna, ska anställas i Europa så snart som möjligt. Jag upplevde löftet som trovärdigt men vi ska givetvis följa med utvecklingen. Justitieministern lovade att det blir ett uppföljningsmöte om ett halvt år, säger Jeanette Gustafsdotter.

Nätjättarna lovade att 10 000 fler moderatorer, som granskar materialet på nätet och rensar bort sådant som strider mot lagarna, ska anställas i Europa så snart som möjligt.

Hon har tidigare påpekat att Google minsann har råd att anställa självsanerare. Tekniksajten Breakit har nämligen räknat ut att svenska Google i fjol hade intäkter på cirka nio miljarder kronor. Den största delen av pengarna slussas dock till olika skatteparadis.

Jurister hängs ut

Jeanette Gustafsdotter skrev tidigare i våras ett öppet brev till justitieministern där tidningsbranschen ville veta mer om hur den svenska regeringen ser på det faktum att stora bolag som Google fungerar som hatets hovleverantör när direkta olagligheter publiceras på deras plattformar.

Under flera år har ett högerextremt nätverk spridit filmer med främlingsfientligt innehåll. De journalister, jurister, opinionsbildare och politiker som hängts ut av nätverket har sedan drabbats av hat, hot och trakasserier. I flera fall har även de uthängdas barn och familjer utsatts”, skrev Gustafsdotter och betonade att den här utvecklingen ytterst är ett hot mot demokratin och rättsstaten.

En advokatbyrå drabbades enligt tidningen Advokaten av ett försök till dataintrång med syfte att röja klientkontakter som en följd av att Youtube lämnade ut byråns namn till nazistsympatisörer.

Denna typ av företeelser hör inte hemma i demokratiska rättsstater. Försök att skrämma advokater och journalister till tystnad måste vi alla med gemensamma krafter motverka. Därför är det angeläget att polisanmäla hoten”, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i tidningen Advokaten.

Det krävs krafttag av vårt rättsväsende – av poliser, åklagare och domstolar så att lagstiftningen tillämpas oftare och fler åtal väcks som kan leda till fällande domar.

Strängare lagar behövs inte

Många hot har även anmälts men utan resultat.

– Den lagstiftning vi har när det gäller vad som får publiceras är väldigt tydlig och jag tror att den räcker. Däremot krävs krafttag av vårt rättsväsende – av poliser, åklagare och domstolar så att lagstiftningen tillämpas oftare och fler åtal väcks som kan leda till fällande domar. Mer utbildning behövs också, kunskapen är väldigt låg om vad det innebär att bli hotad och kränkt på nätet, säger Jeanette Gustafsson.

Enligt ett par år gamla uppgifter från myndigheten Brå, Brottsförebyggandet rådet, som hon hänvisar till avskrevs 97 procent av alla anmälningar om olagliga publiceringar på nätet.

– Google lovar i och för sig att följa inhemsk lagstiftning och har en egen policy, som säger att man ska rensa bort oetiskt material, men man följer varken det ena eller det andra. Och den som försöka kontakta Google gör det förgäves – det finns ingen att ringa och mejlen försvinner ut i cyberrymden.

Justitieminister Morgan Johanssons kansli låter meddela på en förfrågan från denna tidning att det i dagsläget inte finns konkreta förslag på strängare lagstiftning. I första hand vill man öka pressen på nätjättarna genom samtal som ska leda till ökad självsanering.

Vi har åsiktsfrihet. Men nazism är ingen åsikt. Det är ett brott mot mänskligheten”, sade Johansson i programmet Agenda i SVT, Sveriges television, enligt SVT:s hemsida.

De sköter sig

Samhällstonen har måhända blivit råare men Jeanette Gustafsdotter säger att nätjättarna inte lockat de traditionella medierna att sprida olagligt material. Anmälningarna till Allmänhetens pressombudsman har förvisso blivit fler under senare år men antalet fällningar har inte ökat.