Niilo Jääskinen EY-tuomioistuimeen julkisasiamieheksi

Niilo Jääskinen aloitti lokakuun alussa EY-tuomioistuimen ensimmäisenä suomalaisena julkisasiamiehenä. Hänen toimikautensa kestää kuusi vuotta. Samanaikaisesti Virpi Tiilin tilalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aloitti Heikki Kanninen. Allan Rosas jatkaa yhteisöjen tuomioistuimen jäsenenä seuraavan kuusivuotiskauden. Niilo Jääskinen on aiemmin toiminut KHO:ssa hallintoneuvoksena ja Heikki Kanninen on ollut EU:n virkamiestuomioistuimen jäsen. Yhteisöjen tuomioistuimessa on 27 tuomaria ja 8 julkisasiamiestä. Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään jäsenvaltioiden hallitusten yhteisellä sopimuksella kuudeksi vuodeksi kerrallaan ja heidät voidaan nimittää uudelleen. Heidät valitaan lakimiehistä, joiden riippumattomuus on kiistaton ja jotka täyttävät kotimaassaan korkeimpien tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimukset tai ovat tunnetusti päteviä lainoppineita. Julkisasiamiehet avustavat tuomioistuinta käsiteltävien juttujen esittelijöinä. He esittävät oikeusjutuissa ratkaisuehdotuksen, joka ei kuitenkaan sido tuomareita. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on vähintään yksi tuomari kustakin jäsenvaltiosta.