Nimeämismenettelyt yhdenmukaistuvat

Menettelyt Suomen ehdokkaiden nimeämiseksi kansainvälisten ja EU:n tuomioistuinten tuomarin tehtäviin yhdenmukaistuvat, kun järjestelmää koskevat säännökset lisätään lakiin marraskuun alusta.

Uusien säännösten mukaan avoinna olevista tuomioistuinten tuomarin tehtävistä, joihin Suomi nimeää ehdokkaan, on ilmoitettava julkisesti. Ehdokasasettelun valmistelua varten perustetaan asiantuntijaneuvottelukunta, joka arvioi tehtävään ilmoittautuneet ja antaa heistä lausunnon. Ehdokkaiden nimeämisestä päättää valtioneuvosto.

Suomalaisia on tällä hetkellä tuomareina esimerkiksi EU:n tuomioistuimissa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa.