Nopea vai vähän hitaampi kuolema?

Viime aikoina on nostettu keskusteluun erityisesti pää­kaupunkiseudulla ajatus siitä, että siellä pitäisi siirtyä nastarenkaista kitkarenkaisiin, koska nastarenkaat kuluttavat päällysteitä enemmän kuin kitkarenkaat. Selvitysten mukaan jopa puolet katupölystä on peräisin katujen pinnoitteen kulumisesta. Merkittävä osa tulee edelleen myös liukkauden torjunnasta ja ympäröivästä yhteiskunnasta eri toimintoineen. Tehokas tapa vähentää näitä haittoja olisi nykyistä nopeampi ja laadukkaampi ”siivous”.

Se on monien tutkimusten mukaan selvää, että erilaiset ilmansaasteet aiheuttavat terveydellisiä ongelmia, joillekin tavanomaistakin enemmän. Osa ilmassa leijuvista hiukkasista on peräisin luonnosta, kuten erityisissä allergiatiedotteissa kerrotaan. Joissakin tapauksissa ilmanlaadun ongelmat ovat varmasti myötävaikuttaneet jopa kuolemaan, mutta vasta pitkähkön ajan kuluessa.

Talvisin joudumme lukemaan viikoittain uutisia äkki­kuolemista, joiden yksi merkittävä aiheuttaja on liikenne. Jokaisena talvena on ajoittain tilanteita, joissa illan märkä keli muuttuu yön pakkasten myötä jopa pääkallokeliksi. Ainakin omalla kotiseudullani näitä tilanteita oli esimerkiksi­ huhtikuussa lukuisia. Peilijäällä kitkarenkaiden kitka on kovin vaatimaton. Äkkipysäytys tiukan paikan tullen ei varmasti onnistu. Tilannetta pahentavat osaltaan vielä maaston korkeuserot, jollaisia löytyy myös pääkaupunki­seudulta. Jos ajetaan vain taajamanopeutta, ei autossa olijoille aiheudu välttämättä merkittäviä vahinkoja, mutta sitä suojatietä ylittävää jalankulkijaa käy sääliksi.

Useimmat pääkaupunkiseutulaisetkin liikkuvat myös muualla maassa. Suuremmat nopeudet lisäävät entisestään onnettomuusriskiä, jos kuljettajan pääasiallinen kokemus on taajama-ajosta. Lisäksi vähän syrjäisemmillä seuduilla ei teiden kunnossapito ole aivan viiden tähden luokkaa. Monin paikoin nastarenkaidenkin kanssa on täysi työ. Pitäisikö asukkaiden sitten hankkia kaksi autoa, toinen kaupunkiin ja toinen maaseutuliikenteeseen? Miten sitten ne maalta Helsinkiin työhön tulevat? Jos joku keksisi renkaat, joiden nastat saisi ”päälle” nappia painamalla, niille olisi kyllä tilausta.

On toivottavaa, että näillä rengasratkaisuilla ei palattaisi 1960-luvun tilanteeseen, jolloin samoilla ”kesärenkailla” ajettiin ympäri vuoden ja jolloin liikenteessä kuolleiden määrä oli nelinumeroinen luku.