Nordiska jurister samlas i Köpenhamn

Jurister från Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige har sedan länge samarbetat. De samlas vart tredje år för seminarier om olika juridiska ämnen.

I år ska juristerna mötas i Köpenhamn. Från den finländska delegationen närvarar bland annat Viktor Saavola och Anders Bygglin vid tillställningen i den danska huvudstaden onsdag till fredag 21–23 augusti.

– Det handlar om en träff där runt 1 000 jurister deltar. Från Sverige, Norge och Danmark deltar lite större grupper medan de finländska och isländska oftast är mindre, säger Bygglin.

Det handlar om en träff där runt 1 000 jurister deltar.

Han tillägger att i år firar mötet 150 årsjubileum. Men egentligen firas 152 år av verksamhet. Det första mötet hölls år 1872. Vid den här tiden hörde Finland till Ryssland och var ett storfurstendöme. Efter att Finland blev självständigt år 1917 har finländska jurister deltagit i mötena.

Det första nordiska juristmötet ordnades eftersom man ”genom ordnande av förhandlingar mellan nordiska jurister verkade för utbildandet av ett på sakkunskap grundat och såvitt möjligt sammanstämmande omdöme rörande rätts- och lagstiftningsfrågor, vikt för de nordiska rikena”, står det skrivet i stadgorna. Henrik Tamm skriver också i boken De Nordiske Juristmøder om bakgrunden till det första mötet.

Stiftelsens första möte år 1872 hölls också i Köpenhamn.

Den lokala styrelsen ordnar

Det senaste juristmötet ägde rum i Reykjavik år 2022. Då deltog både Bygglin och Saavola samt omkring 60 andra finländare. Både advokater, domare, åklagare samt jurister från företagsvärlden deltar.

– Dessutom medverkar många jurister som är aktiva inom vetenskapen, säger Anders Bygglin.

Juristmötena hålls ungefär vart tredje år men coronapandemin bröt den här traditionen. Mötena i Oslo (2014) och Helsingfors (2017) var de sista i den ursprungliga ordningen. Pandemin tvingade stiftelsen att flytta fram träffen i Reykjavik med två år.

Juristmötena ordnas av en lokal styrelse i varje nordiskt land. Bygglin är styrelsemedlem och Saavola sekreterare i den finländska styrelsen. Bygglin säger att det är träffarna som äger rum vart tredje år som utgör styrelsens och stiftelsens kärnverksamhet.

– Lokalföreningen som ska förbereda följande träff har ett gediget arbete framför sig med att ordna programmet och med att boka utrymmen för seminarierna och middagarna. Utöver arrangemangen av juristmötena och beviljandet av stipendier med mera har stiftelsen och lokalstyrelsen ingen större verksamhet.

Höstens möte i Köpenhamn är det 43:e nordiska juristmötet.

Något för alla

Både Anders Bygglin och Viktor Saavola ser fram emot höstens träff med andra nordiska jurister. Saavola säger att det alltid är roligt att träffa nordiska kollegor och diskutera juridik med dem.

– På programmet finns något för alla. Alla programpunkter är noggrant planerade och för seminarierna anlitas mycket kunniga talare inom sitt expertisområde.

Bygglin tillägger att det brukar uppstå intressanta diskussioner under seminarierna.

– Man får en inblick i hur lagar inom de olika rättsområdena tillämpas i de andra nordiska länderna. De nordiska länderna har mycket liknande lagstiftning men det finns ändå skillnader.

Man får en inblick i hur lagar inom de olika rättsområdena tillämpas i de andra nordiska länderna.

Årets nordiska juristmöte blir det fjärde för Bygglin och andra för Saavola. Årets programlista är gedigen. Seminarierna handlar om bland annat familjerätt, krig och konflikter, domstolsväsendet och allmänna ämnen. Förutom seminarier ordnas banketter.

– Deltagarna har ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med ett ämne som de inte arbetar med dagligen, säger Saavola.

Både Saavola och Bygglin är verksamma inom den privata juridiken.

Seminarierna under de nordiska juristmötena hålls på ett av de skandinaviska språken. Bygglin är intresserad av att lyssna på ett seminarium om processrätt eller arbetsrätt, medan Saavola siktar in sig på straffrätt och folkrätt.

Jag hoppas också att flera yngre jurister vill delta, för att dessa träffar ska fortsätta finnas till.

Bygglin hoppas att många finländska jurister vill delta i höstens träff i Köpenhamn.

– Jag hoppas också att flera yngre jurister vill delta, för att dessa träffar ska fortsätta finnas till.

Att få tillträde till ett nordiskt juristmöte är enkelt. Mötena är öppna för alla nordiska jurister.