Notaarien toimivaltaa halutaan laajentaa

Oikeusministeriön työryhmä haluaa aikaistaa ja laajentaa tuomarin ammattiin valmentautuvien tuomioistuinharjoittelijoiden eli notaarien toimivaltaa. Tuomioistuinharjoittelija voisi ratkaista yksinkertaisia asioita heti harjoittelun alussa ja vaikeampiakin asioita kahden kuukauden kuluttua. Nykyisin notaari ei voi ensimmäisen kahden kuukauden aikana ratkaista omalla vastuullaan mitään asioita.