Nuori ja Lakimiesliitto, nuori Lakimiesliitto vai nuoren Lakimiesliitto

Nuoret Lakimiehet ry ei säännöissään rajoita sitä, minkä ikäinen henkilö voi olla jäsen. Nuoruus on siis kiinni henkilön omasta näkemyksestä. Kansainvälinen nuorten asianajajien yhdistys AIJA taas määrittää nuoren olevan alle 40-vuotias. Nuoren määritelmä riippuu kuitenkin paljon myös ympäristöstä.

26-vuotias daddy

Opiskelupiireissä 26-vuotias voi kokea olevansa jo vanha patu. Tämä johtuukin siitä, että nuorimmat ryhmään kuuluvat ovat vasta 19-vuotiaita ja 30-vuotias on jo hieman outolintu. On ymmärrettävää, että ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lähestyessä sitä ikäryhmää, joka syntyi samana vuonna, kun Suomi voitti ensimmäisen lätkän maailmanmestaruuden, ei ehkä yhteistä puhuttavaa ole enää ihan niin paljon.

Ollessani 26-vuotiaana opiskelijavaihdossa sain ikäni paljastuttua välittömästi lempinimen "daddy". On luonnollista, että 22-vuotiaiden mielissä neljä vuotta vanhempi oli jo suorastaan varttunut herrasmies.

Edellä esitettyyn tukeutuen ihminen voi helposti kuvitella nuoruuden loppuvan siihen, kun opiskelijaelämä päättyy ja valmistuminen on edessä. Toisaalta tämä voi olla osittain tottakin, sillä ajattelutavat ja arvostukset muuttuvat jossain määrin. Kauhistuksekseni huomasin itse ensimmäistä kertaa tämän vuoden alussa, että tentti oli asetettava bileiden edelle – minusta oli siis tullut vanha.

Valmistuminen nuorentaa

Nuoruus kuitenkin jatkuu. Valmistumisen jälkeen uuteen sidosryhmään siirtyessä huomaakin, että alle 30-vuotias on vielä hirmu nuori ja nuorina ihmisinä pidetään nyt ainakin alle 35-vuotiaita tai edellä esitetyn AIJAn määritelmän mukaan alle 40-vuotiaita. Voidaankin siis todeta, että valmistumisella on suorastaan nuorentava vaikutus.

Liitto kaipaa juuri tällaista nuorta lihaa. Miten muutoin Lakimiesliitto voisi palvella juuri nuoria, jos luottamushenkilöinä on ihmisiä, joille sähköposti, älypuhelimen sovellus ja sosiaalinen media ovat yhtä vieraita kuin lyhenne OMG.

Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää väärin. Henkilöt, joiden elämässä kyseiset termit eivät ole kovinkaan olennaisia, palvelevat varmasti loistavasti oman sidosryhmänsä tarpeita. Kysymys on kuitenkin siitä, haluatko sinä, että sellaiset ihmiset, jotka sensuroivat uutta ja ylistävät vanhaa, päättävät asioista, jotka vaikuttavat esimerkiksi sinun työllistymiseesi.

Lakimiesliitto on nuorelle tarpeen

Mutta mihin nuori oikein tarvitsee Lakimiesliittoa? Itse työskentelen yrityksessä, joka on saanut Lakimiesliiton Reilu Työnantaja -leiman. Tämä tarkoittaa sitä, että työsuhteeseen kuuluvista perusasioista ei tarvitse taistella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vielä olisi paljon tehtävää. Jos ei muuten, niin hyvien käytäntöjen tulisi levitä joka puolelle.

Nuori voi kuitenkin työskennellä yrityksessä, jossa hän on ainut tai melkein ainut lakimies. Tällöin keskeinen merkitys on omalla neuvotteluvoimalla, jota valitettavasti harvalla meistä on. Etenkin tällöin on Lakimiesliitto tarpeen. Jos ei muuten, niin ainakin kertomassa työnantajalle, miten asiat muualla hoidetaan.

Tosiasiahan kuitenkin on, että aika harvaa muuta työntekijää harmittaa, jos firman lakimies ei saakaan ansaitsemaansa, suosituksenmukaista palkkaa tai tämä joutuu tekemään ylitöitä korvauksetta. Toisaalta Lakimiesliiton vaikutustyö juristien koulutusmääriin on keskeinen syy sille, ettei nuoren tarvitse huolehtia työllistymisestä, samoin kuin se on syy sille, miksi lakimieskunta on akavalaisen kentän palkkajohtajia.

Onko nuorella tänä päivänä aikaa kuulua Lakimiesliittoon ja olla sen toiminnassa aktiivisesti mukana? Työelämän vaatimukset ovat yhä suurempia ja aikaa on vähemmän. Tällöin ihminen joutuu valitsemaan sen, missä hän voi olla mukana. Aikaa ei ole rajattomasti.

Lakimiesliiton toiminnassa mukana olevat ovat kuitenkin usein jo jonkin toisen järjestön edustajia. Aikaa voi siis kulua helposti tuplasti. On tärkeä muistaa, että Lakimiesliitossa on yksilöjäseniä. Lakimiesliitto ei siis ole liittojen liitto, joka edustaa jäsenjärjestöjään.

Lisää mahdollisuuksia yksilöille

Yksilön mahdollisuudet osallistua ovat sääntötasolla kunnossa. Todellisuus voi kuitenkin olla toinen. Mielestäni Lakimiesliitossa vaikuttamisen ei tulisi olla faktisesti mahdollista ainoastaan jäsenjärjestöjen kautta, niin kuin se tänä päivänä on. Mahdollisuuksia tulisi luoda myös yksilöille, joiden ensisijainen tarkoitus on ajaa koko lakimieskunnan etua, mutta jotka pystyvät toteuttamaan sitä parhaiten ajamalla itselleen läheisiä ja tuttuja asioita.

Nuoren kohdalla tämä tarkoittaa nuorille tärkeitä asioita: palkkatasoa, henkilökohtaista kehittymistä, kansainvälisiä tai kotimaisia jatkotutkintoja ja päivittäisessä elämässä käyttökelpoisia palveluita. Uran moottoritiellä avustaminen ei aina tarkoita sitä, että autetaan ongelmien ilmaantuessa. Se voi tarkoittaa myös sitä, että kun menee hyvin, liitto voi auttaa, jotta asiat menisivät vielä paremmin.

Matti Lajunen

Kirjoittaja on Lakimiesliiton yksityissektorin valiokunnan opiskelijajäsen.