Nuorille töitä kunnon työehdoilla

Nuorten oikeuksia työelämässä ei saa polkea. Heille kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin työntekijöille, muistuttavat SAK, STTK, Akava ja Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

Erityisesti yrittäjäjärjestöt ovat aika ajoin esittäneet nuorille palkka-alea. Järjestöjen mukaan tällainen nuorten erityinen syrjiminen on tarpeetonta: palkka määräytyy jo nyt hyvin yleisesti kokemuksen perusteella. Lisäksi Suomessa on paljon vaihtoehtoja harjoittelijoiden käyttöön huomattavasti alennetuin palkkakustannuksin. Harjoittelijoiden palkka on yleensä 10–20 prosenttia työehtosopimusten vähimmäispalkkoja alhaisempi.

– Emme halua Suomeen ­Etelä-Euroopasta­­­ tuttua 1 000 euron sukupolvea, jonka omat tulot eivät riitä elämiseen, vaan nuoret ovat riippuvaisia vanhempiensa tuesta vielä 30-vuotiainakin. On tärkeää, että nuoren palkka mahdollistaa itsenäisen asumisen ja perheen perustamisen. Alennetun palkan ei ole todettu edes lisäävän nuorten työllistymistä, muistuttaa STTK:n opiskelija- ja­ nuorisopoliittinen asiantuntija Ulla Hyvönen.

– Nuoria auttaisi erityisesti se, että määräaikaisille, osa-aikaisille ja vuokratyöntekijöille saataisiin samat pelisäännöt ja edut kuin muillekin: esimerkiksi lomat, työterveys­huolto, sairaus­päivärahat ja ansiosidonnainen työttömyysturva, painottaa SAK:n nuoriso­sihteeri Tatu Tuomela.

Järjestöt ovat huolissaan työharjoittelujen ja työssäoppimisjaksojen laadusta. Ne ovat yleensä ainoa ja suositeltava tapa tutustua oman alan töihin, mutta tehtävien on vastattava nuoren osaamista. Isolle osalle harjoittelijoista ei myöskään makseta harjoittelusta­ minkäänlaista korvausta, vaikka he saattavat suorittaa vaativiakin työtehtäviä hyvin ­itsenäisesti.

– Harjoittelijoilla paikataan usein työ­voimapulaa ja korvataan kokeneemman työntekijän työpanos. Se on suuri epäkohta ja nuorten työhalukkuuden väärin­käyttöä. Maksamalla palkkaa ja huolehtimalla­ riittävästä perehdytyksestä työnantaja antaa opiskelijoille viestin, että arvostaa heidän harjoittelun aikaista ­työpanostaan, sanoo Akavan opiskelija-asiamies Elina Havu.