Nuorten työllistymiseen puhtia palkkatuella ja Sanssi-kortilla

Hallitus suuntaa vuoden 2010 ensimmäisessä lisäbudjetissa 77 miljoonaa euroa nuorisotyöttömyyden vähentämiseen. Paketti sisältää starttirahaa, yrittäjyyskoulutusta ja palkkatukea. Lisäbudjetin avulla noin 15 000 nuorta työllistyy tai pääsee koulutukseen tai työllistämistoimenpiteiden piiriin.

Työnantajille kohdistetun palkkatuen käytön lisäämiseksi otetaan käyttöön Sanssi-kortti. Se on tarkoitettu erityisesti alle 30-vuotiaiden vastavalmistuneiden nuorten työllistämiseen. Kortin käyttöä vauhditetaan nuorille ja työnantajille suunnatulla viestintäkampanjalla.

Vastavalmistunut nuori voi saada Sanssi-kortin työ- ja elinkeinotoimistosta. Kortin avulla nuorta kannustetaan työnhakuun. Sen avulla välitetään työnantajille tietoa palkkatuesta. Tietyt edellytykset täyttävä yritys, kunta, säätiö tai sosiaalinen yritys voi saada enimmillään noin 550 euroa kuukaudessa palkkatukea nuoren työllistämiseen.