”Nuvarande translag är en skamfläck för Finland”

Kravet på sterilisering, som är inskrivet i den nuvarande translagen i Finland, innebär i praktiken att en person, som vid födseln registrerats som kvinna, inte ska kunna föda barn om könet korrigeras. En person, som registrerats som man, ska inte heller kunna avla barn som kvinna.

Steriliseringskravet har kritiserats på FN-nivå som en kränkning av de mänskliga rättigheterna.

I grannlandet Sverige slopades tvångssteriliseringen i den lag som trädde i kraft 2013. Dessutom beslöt regeringen att de personer, som drabbats, skulle få en ersättning på 225 000 svenska kronor.

En högstadieungdom, som är i sin mest sårbara ålder, inte har något rättsligt skydd att få leva i den sociala roll som hen själv vill.

Sänkt åldersgräns

Panda Eriksson, ordförande för Trasek, säger att kravet på sterilisering givetvis måste slopas, men det är inte det enda. Hen förespråkar en helhetsreform av nuvarande lag och vill bland annat att åldersgränsen sänks eller allra helst slopas helt.

– Vi inom Trasek är speciellt oroliga för att man måste vara 18 år för att få korrigera sitt juridiska kön, det vill säga i praktiken byta socialskyddssignum. Det betyder att en högstadieungdom, som är i sin mest sårbara ålder, inte har något rättsligt skydd att få leva i den sociala roll som hen själv vill.

Ofta tvingas man även förklara, ibland för främmande människor, hur man upplever sin könsidentitet, vilket är tungt och kränkande.

– Det finns flera undersökningar som visar att hälften av transungdomarna har ett självskadebeteende där även självmordstankar kan ingå, säger Panda Eriksson och hänvisar bland annat till en rapport från 2014 – Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa? av Katarina Alanko.

Risken för transunga är också hög att utsättas för mobbning eller rentav våld.

Bra modell

I Norge har åldersgränsen sänkts. 16-åringar får korrigera juridiskt kön utan förmyndares tillstånd. För yngre krävs tillstånd, men i lagen ges även utrymme för att barnskyddsmyndigheterna och inte förmyndarna kan få avgöra i vissa fall.

– Jag tror inte att det är realistiskt att vi får igenom att åldersgränsen slopas helt i Finland, men då vore en gräns på 16 år en bra början, säger Panda Eriksson.

Ingen nordisk lag är så bra att den kan kopieras rakt av, men den norska kan fungera som en bra modell.

I Danmark förnyades lagstiftningen 2014. Där krävs numera varken en psykisk diagnos eller ett intyg för att få korrigera sitt kön. För den som fyllt 18 år räcker det med en ansökan som bekräftas efter en väntetid på sex månader. Kravet på steriliseringen har också tagits bort.

– Ingen nordisk lag är så bra att den kan kopieras rakt av, men den norska kan fungera som en bra modell. Den har stort fokus på barnens rättigheter, säger Panda Eriksson.

Inom Trasek har man även lyft frågan om ett tredje juridiskt kön borde införas och olika alternativ har diskuterats.

– Men den frågan är så ny att vi inte har ett förslag som vi förespråkar.

Stöd av andra

Trasek försöker på olika sätt höja medvetenheten och kunskapen om transfrågor, både bland politiker och allmänhet. Panda Eriksson är vid gott mod.

– Jag tror absolut att Finland får en ny och modernare translag som inte kränker de mänskliga rättigheterna – om än inte under den här regeringens period, säger hen.

Även andra organisationer i Finland arbetar för en moderniserad translag, bland dem Amnesty.

”Den gällande translagen kränker rätten att inte utsättas för omänsklig behandling, rätten till jämlik behandling, till skydd för privat- och familjelivet och till fysisk och psykisk integritet. Det är hög tid att få en ändring till stånd”, heter det i ett uttalande från Amnesty.