Nyt on 2 804 kiitoksen ja onnittelujen aika!

Blogit ja kolumnit
10.11.2021 • Tuula Linna

Lakimiesliiton valtuuskunnan vaalin tulos julkistettiin perjantaina 22.10. Kiitos jokaiselle äänioikeuttaan käyttäneelle, lähes kolmelle tuhannelle jäsenellemme. Lämmin onnittelu valituille ja suurkiitos kaikille vaaleissa ehdolla olleille. Hienoa, että olitte valmiita käyttämään aikaanne ja osaamistanne yhteisten asioidemme edistämiseksi.

Erityisen ilahduttavaa on, että toimintaa häirinneestä koronakaudesta huolimatta äänestysprosentti nousi 23,7 prosenttiin (v. 2018 vaaleissa 19,1 %). Toki parannettavaa on, mutta suunta on oikea. Ehdokkaiden toiminta, vaaliteemat ja vaalikoneeseen ehdokkaiden antamat vastaukset ovat siis herättäneet kiinnostusta. Ehkäpä myös sähköinen äänestystapa alkaa olla tuttu.

Valtuuskuntamme, kuten koko jäsenistömme, naisvaltaistuu.

Valtuuskuntamme, kuten koko jäsenistömme, naisvaltaistuu. Valituista naisia on 60 prosenttia ja miehiä 40 prosenttia (v. 2018 55 % ja 45 %), mikä vastaa melko tarkoin Lakimiesliiton koko jäsenistön kokoonpanoa.

Ihanteellisessa valtuuskunnassa on mukana sekä kokeneita jäseniä että tuoreita kasvoja. Vuoden 2018 valtuuskunnan jäsenistä 57,5 prosenttia uusi paikkansa. Vaihtuvuus vaikuttaa sopivalta ja osoittaa, että kokeneet edustajat eivät ole sankoin joukoin turhautuneet valtuuskuntatyöskentelyssä ja että valtuustopaikka kiinnostaa myös uusia ehdokkaita.

Vaalien suurimman paikkalisäyksen otti Nuoret Juristit, joka kaksinkertaisti paikkamääränsä.

Paikkajaon osalta mentiin pitkälti entisellä jakaumalla. Vaalien suurimman paikkalisäyksen otti Nuoret Juristit (NuJu), joka kaksinkertaisti paikkamääränsä (neljästä kahdeksaan). NuJu on hiljattain vaihtanut nimensä ja profiloitunut mm. työaikakysymyksissä, liiton nimikeskustelussa ja tuomioistuinharjoittelun kehittämisessä. Äänestäjät ovat mitä ilmeisimmin pitäneet juuri näitä teemoja tärkeinä.

Järjestödemokratia on puhunut ja toteutunut. Voimme helpotuksella todeta, että vaalit olivat onnistuneet: äänestysaktiivisuus nousi ja saimme 40 vaaleissa valittua valtuuskunnan jäsentä ja neljä opiskelijajärjestöjen edustajaa rakentamaan oikeusvaltiota Suomen Lakimiesliiton ylimmässä päättävässä elimessä.

Kirjoittaja on Lakimiesliiton puheenjohtaja, tuula.linna@helsinki.fi