Oikaisuvaatimusmenettelyä täsmennettiin

Oikaisuvaatimusjärjestelmän asemaa ja merkitystä oikeusturvakeinona vahvistetaan. Hallintolakiin otettiin uudet säännökset, jotka ohjaavat oikaisuvaatimuksen käsittelyä. Muutos tuli voimaan elokuun alussa.

Muutoksilla pyritään selkeyttämään järjestelmää ja parantamaan mahdollisuuksia toimia joustavasti ja tehokkaasti hallintopäätösten virheiden oikaisemisessa.

Uudistus ei aiheuta muutoksia oikaisuvaatimuksen tekemiseen.

Oikaisuvaatimuksen tekemisestä säädetään jatkossakin erikseen eri hallinnonaloilla.

Oikaisuvaatimuksen tutkiva viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu esitettyihin vaatimuksiin. Viranomainen voi samassa yhteydessä tehdä ilman eri vaatimusta myös virheen korjaamista koskevan päätöksen. Virheen korjaaminen voi jatkossa perustua myös siihen, että asiaan on tullut uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Jos hallinnon asiakas ei ole oikaisuvaatimuspäätökseen tyytyväinen, hänellä on mahdollisuus valittaa asiassa hallintotuomioistuimeen. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä muun muassa vero- ja kunnallishallinnossa sekä esimerkiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksuja koskevassa muutoksenhaussa.