Oikein koottu ansioluettelo korostaa hakijan parhaita puolia

Ansioluettelo on kooste omasta työkokemuksesta, koulutuksesta ja muista saavutuksista. Yksinkertaiselta kuulostava dokumentti on joskus vaikea aloittaa.

– Erilaisia ohjeita ja ulkonäkömalleja löytyy hyvin netistä. Myös Juristiliiton verkkovalmennuksissa on tarjolla mallipohjia. Ne voivat auttaa tyhjän paperin tuskaan, mutta ei kuitenkaan ole olemassa yhtä oikeaa mallia, vaan monenlaisella ansioluettelolla voi päästä työhaastatteluun, uravalmentaja Pauliina Taipalus Juristiliitosta kertoo.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, vaan monenlaisella ansioluettelolla voi päästä työhaastatteluun.

CV muuttuu maailman mukana

Maailman muuttuessa myös ansioluettelon sisältö muuttuu. Perinteisissä mallipohjissa kehotetaan kirjaamaan yhteystiedot ylös hyvin laajasti, jopa kotiosoitteen tarkkuudella. Katuosoite ei enää ole pakollinen tieto.

– Enää ei lähetetä postissa materiaaleja työhaastattelua varten. Etätöiden yleistyessä asuinpaikallakaan ei ole samalla tavalla merkitystä.

Aiemmin korostettiin paljon erilaisia IT-taitoja. Taipalus kehottaa kirjaamaan niistä vain ne, jotka ovat aidosti maininnan arvoisia.

– Wordin käytöstä ei tarvitse kertoa, koska oletus on, että perusohjelmistoja osataan käyttää.

Tärkeä ja vaikea esittelyteksti

Ansioluettelon esittelyteksti tiivistää hakijan pariin lauseeseen. Siinä voi kertoa esimerkiksi olevansa kiinnostunut tietystä juridiikan alasta.

– Esittelyteksti on todella lyhyt, ja se voi olla vaikeaa tehdä. Tekstin ei pitäisi toistaa hakemusta, Taipalus muistuttaa.

Esittelyteksti on todella lyhyt, ja se voi olla vaikeaa tehdä. Tekstin ei pitäisi toistaa hakemusta.

Niin hakemus kuin ansioluettelokin pitää räätälöidä haettavan paikan mukaan. Ansioluettelon räätälöinti tarkoittaa usein juuri esittelytekstin hienosäätöä.

Joskus muokkaaminen voi koskea muitakin osioita. Jos haettavassa tehtävässä vaaditaan vaikkapa erityistä kielitaitoa, voi kielitaidon sijoittaa paremmin esille ja kertoa osaamisestaan tarvittaessa enemmän.

Kun varsinainen työkokemus lisääntyy, menettävät aiemmat merkitystään, mutta uran alkuvaiheessa mitään ei kannata pitää vakan alla.

Taipalus kehottaa opiskelijoita mainitsemaan myös eri alan työt, luottamustehtävät ja harrastusmeriitit ansioluettelossa. Myös erityinen opintomenestys tai aiemmista töistä saatu oppi ja palaute kannattaa mainita.

– Kun varsinainen työkokemus lisääntyy, menettävät aiemmat merkitystään, mutta uran alkuvaiheessa mitään ei kannata pitää vakan alla. Uusin koulutus ja työkokemus merkitään aina ensin.

Kannattaako ulkonäöllä erottua?

Ansioluettelo voi olla myös visuaalisesti kiinnostava ja erottuva.

– Perinteinen versio on yhden palstan cv, jossa ensimmäiseksi merkitään joko koulutus tai työkokemus riippuen siitä, onko työkokemusta vähän vai paljon. Kahden palstan ansioluettelossa koulutus ja muut taidot ovat yhdessä sarakkeessa ja viereisessä sarakkeessa työkokemus.

Esimerkiksi erilaiset taustavärit voivat tuoda dokumenttiin eloa.

– Visuaalisuutta kannattaa pohtia oman persoonan sekä haettavan työn mukaan. Millainen työn luonne on, miten paljon voi tai kannattaa revitellä? Asiallinen ja kultaista keskitietä kulkevakin CV voi olla kiinnostava.

Asiallinen ja kultaista keskitietä kulkevakin CV voi olla kiinnostava.

Taipalus korostaa, että tärkeintä ei kuitenkaan ole ulkonäkö, vaan selkeys. Ulkonäkö ei saa määrittää sisältöä.

– Räväkkää ilmiasua tärkeämpää on, että tärkeimmät asiat ja otsikot nousevat helposti esiin ja rekrytoijan on helppo silmäillä CV läpi.