Oikeudellisen kirjastokokouksen teemana pohjoismainen oikeudellinen perintö

Kahdeksas pohjoismainen oikeu-dellinen kirjastokokous järjestettiin 10.–12.6.2009. Se kokosi Helsinkiin noin 90 osanottajaa kaikista Pohjoismaista. Kokous pidetään joka kolmas vuosi. Kukin Pohjoismaa järjestää kirjastokokouksen vuorollaan. Kirjastokokouksen teemana oli tällä kertaa Ruotsi–Suomen merkkivuoteen 2009 liittyen Pohjoismainen yhteinen oikeudellinen perintö – historia, nykypäivä ja tulevaisuus. Kirjastokokouksessa käytiin läpi viimeaikaista kehitystä, joka liittyy oikeudelliseen tietoon ja oikeudellisiin kirjastoihin. Kokouksessa esiteltiin perinteisesti kunkin maan raportti oikeudellisen tiedon alueen ja oikeudellisten kirjastojen kehityksestä. Perusohjelmaan kuuluvat myös vierailut kirjastoissa ja tietopalveluissa. Nämä ovat olleet koulutuksellisesti hyvin tärkeitä osuuksia, sillä aiheista on muutoin vaikea saada tietoa. Helsingin kokouksen erikoisteemoina olivat pohjoismainen oikeusperintö sekä kirjastojen digitalisointiin liittyvät ongelmat. Dosentti Heikki Pihlajamäki luennoi aiheesta ”Våra gemensamma nordiska rötter: Vad är nordisk rätt?” Pohjoismainen oikeus oli Pohjoismaissa pitkään maallikkojen hallussa, kun muualla Euroopassa jo koulutettiin juristeja. Myös pohjoismainen oikeuslähdejärjestelmä pysyi osittain tästä syystä hyvin yksinkertaisena verrattuna muiden Euroopan maiden järjestelmiin. Oikeuskulttuurien globalisoituessa niiden väliset erot pienenevät. Tällöin pohjoismaista oikeuskulttuuria muuttavat sekä EU-oikeus että amerikkalaiset vaikutteet. Jäljelle on Pihlajamäen mukaan jäänyt käytännönläheinen suhde oikeuskysymyksiin, hallinnon avoimuus sekä maallikkojen vaikutusmahdollisuudet. Lisätietoja: Kirjastokokouksen verkkosivut, jotka ovat auki ainakin elokuun loppuun. www.njbm.fi Teksti Ritva Juntunen Kuva Heikki Rajala