Oikeudenkäyntiavustajien lupalautakunta asetettu

Valtioneuvosto on asettanut ­ensimmäisen oikeudenkäyntiavustaja­lautakunnan toimikaudeksi 1.1.2013–31.12.2014. Lautakunta myöntää oikeuden­käyntiavustajalle luvan oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana toimimiseen. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan lisäksi oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana yleisissä tuomioistuimissa voi jatkossa toimia vain asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

Lupaa ei kuitenkaan tarvitse asianosaiseen työ- tai virkasuhteessa oleva asiamies tai avustaja eikä työmarkkinajärjestön palveluksessa oleva lakimies hoitaessaan palvelussuhteeseen liittyviä asioita. Myös riidattomia velkomisasioita voivat edelleen hoitaa muut kuin lakimiehet. Sen sijaan lähi­sukulaiset eivät enää saa ilman lupaa toimia asiamiehinä tai avustajina oikeudessa.

Luvan saamiseksi oikeudenkäyntiasiamiehiltä ja -avustajilta edellytetään oikeustieteellisen tutkinnon lisäksi asianajajatutkinnon suorittamista tai vähintään vuoden käytännön työkokemusta, joita olisivat muun muassa tuomioistuinharjoittelu ja syyttäjän tehtävässä toimiminen.

Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista tulee voimaan vuoden 2013 alusta, ja sillä on vuoden siirtymäaika.

Lautakunnan jäsenet ovat hovioikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeudesta, käräjätuomari Marja Virtanen Pirkanmaan käräjäoikeudesta, ylituomari Liisa Talvitie Vaasan hallinto-oikeudesta, ja professori Pekka Viljanen Turun yliopistosta.

Lisätiedot: hallitussihteeri Mika Risla, puh. 02951 50190, mika.risla@om.fi