Oikeus EU:n asiakirjoihin laajenee

Lissabonin sopimuksen mukaan oikeus tutustua asiakirjoihin laajenee koskemaan kaikkia unionin toimielimiä ja laitoksia. Asetusta sovelletaan myös EU:n ulkosuhdehallintoon. EU-tuomioistuimeen, Euroopan keskuspankkiin ja investointipankkiin avoimuusasetusta sovelletaan vain niiden hoitaessa hallinnollisia tehtäviä.

Eurooppalainen kansalaisjärjestö Access Info Europe kiittää Suomen hallinnon avoimuutta EU-lainsäädäntöasioissa. Yleisellä tasolla ongelmia on siinä, miten kansalaiset saavat tietoja jäsenvaltioiden EU-toiminnasta. Järjestö on selvittänyt, miten jäsenvaltiot antavat tietoja omista kannoistaan EU:n lainsäädäntöasioissa. Raportin mukaan Suomi vastasi pyyntöön nopeimmin ja antoi laajimmin tietoja.