Oikeus ja kohtuus voimatekijänä

Lakimiesliiton viime loka–marraskuussa valittu valtuuskunta teki loppuvuoden syyskokouksessaan päätöksiä liiton hallituksen kokoonpanosta. Valtuuskunta valitsi uudelleen hallitukseen vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuoren, käräjätuomari Petra Springin ja johtaja Jyri Terämaan. 

Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin hovioikeudenneuvos Kari-Matti Kauppila, joka toimii koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana. Uudeksi hallituksen opiskelijajäseneksi valittiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella Sini Tervo. Kaksivuotiskauden aloittaneet tuoreet jäsenet kertovat näkemyksistään liitosta ja kuluvan vuoden keskeisistä asioista.

Hallituksessa jatkavat hallituksen puheenjohtaja, VT, Senior Legal Counsel Jarmo Hyvärinen, asianajaja Antti Sorjonen ja VT, apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä.

Esitimme hallituksen uusille kasvoille kolme kysymystä Lakimiesliiton toimintaan liittyen.

 1. Tunnuslauseen ”Oikeus ja kohtuus” merkitys
 2. Kolme tärkeintä asiaa liiton toiminnassa vuonna 2016
 3. Lakimiesliittoon liittyvä muisto tai tapahtuma siltä ajalta, kun olet ollut liiton jäsenenä

 

Sini Tervo, hallituksen opiskelijaedustaja

 1. Lakimiesliiton tunnuslause kokoaa mielestäni pähkinänkuoreen olennaisen koko liiton toiminnasta. ”Oikeus ja kohtuus” toimintaperiaatteena ohjaa tavoittelemaan yleisesti, niin juristikunnan sisä- kuin ulkopuolellakin, hyväksyttävää asioiden tilaa sekä ­pyrkimään kohti oikeudenmukaisia ja riittäviä opiskelu- ja työoloja.
   
 2. Opiskelijoiden näkökulmasta tarkasteltuna Lakimiesliiton tulee aktiivisesti ottaa kantaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan muutosprosessiin ja taistella itsenäisen tiedekunnan puolesta. 

  Samaten tulee osallistua mahdolli­sesti uudistuvan kansallisen valintakoejärjestelmän ympärillä käytävään keskusteluun sekä edistää tehokkaan oikeusturvanäkökulman toteutumista tämän prosessin seurauksena syntyvässä valintakoemenettelyssä. 

  Mielestäni liitto osallistaa opiskelija­jäseniään hienosti toimintaansa erinäisten luottamustehtävien ja tapahtumien kautta. Tätä hyvää työtä tulee jatkaa.
   

 3. Olen saanut osallis­tua useisiin liiton tapahtumiin, mutta mahdollisesti merkityksellisin oli eräs liiton Ylähuoneella järjestämä urailta, johon osallistuin opiskelujeni alkuvaiheessa. Tilaisuudessa esiintyneet panelistit onnistuivat kertomaan omista opiskelu- ja työkokemuksistaan niin mukaansatempaavasti, että olin tilaisuuden jälkeen todella inspiroitunut opinnoistani ja kaikesta niihin liittyvästä oheistoiminnasta. Kyseinen ilta onkin varmasti kannustanut jatkuvaan itsensä haastamiseen ja uusiin tilaisuuksiin tarttumiseen. 

  Monet liitossa nykyisin toimivat valmistuneet juristit ovat jo opis­ke­lu­­aikanaan olleet aktiivisia liiton tai sen jäsenyhdistysten toiminnassa. Täten olen kokenut itseni aina todella tervetulleeksi liittoon ja vastaanotto on ollut poikkeuksetta positiivinen. Toiminta liitossa on siis sopinut erittäin hyvin opiskelun oheen ja liiton toiminnassa oppimani asiat ovat osaltaan myös tukeneet opiskelujani.

 

Kari-Matti Kauppila, koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja

 1.  “Oikeus ja kohtuus” perustuu pitkän jatkumon oikeusvaltioon. Lakimiesliiton organisaatio muistuttaa pienessä mittakaavassa koko valtion organisaatiota: sen valinta, toiminta ja tavoitteet muistuttavat valtiota. Lakimiesliiton jäsenet muodostuvat eri aloilla toimivista lakimiehistä, joiden edut ovat useinkin vastakkaiset. Näin ollen yhtä yhtenäistä edunvalvonnan linjaa on vaikea muodostaa. Sama pätee myös valtioon. 

  Lakimiesliitto pyrkii kuitenkin oikeudenmukaisella ja parhaalla mahdollisella tavalla ajamaan kaikkien lakimiesten etuja. Tätä tavoitetta liitto ei voi saavuttaa ilman oikeuden ja kohtuuden periaatteen noudattamista. 

  Roomalaisten mukaan oikeus on tiedettä hyvästä ja kohtuudesta. Myös keskiajalla tuomareiden keskeisenä periaatteena oli oikeus ja kohtuus. Tämä pätee vieläkin, ja Lakimiesliitto on ottanut tämän perusteen taas korostetusti esiin niin, ettei kukaan unohda oikeuden ja kohtuuden vaatimusta yhteiskunnassa. Myös minun tulee pitää periaate koko ajan mielessäni työtäni ohjaavana tekijänä, ja toisaalta työssäni pyrkiä myös siihen, että oikeus ja kohtuus toteutuvat myös muiden työssä.
   

 2. Liiton tärkein tehtävä tänä vuonna on tuomioistuinhallinnon perustamisen eteen tehtävä työ. Tämä on perustavanlaatuinen uudistus tuomioistuinhallinnossa. Oikein toteutettuna se täyttää perustuslain vaatimuksen tuomioistuinlaitoksen itsenäisyydestä.

  Toiseksi Lakimiesliiton jäsenten yhteiset ja paikalliset tapaamiset, koulutustilaisuudet ja vapaa-ajan toiminta on tärkeää yhteisöllisyyden ylläpitoa ja jäsenien aktiivisuutta silmälläpitäen.

  Ja kolmanneksi Lakimiesliiton koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtajana haluan nostaa esiin Yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien aseman ja turvaamisen sekä työelämässä olevien lakimiesten jatkokoulutusammattitaidon ylläpitämisen.
   

 3. Olen ollut liiton jäsenenä 70-luvun lopulta, valmistumisestani saakka. Eniten muistelen 90-luvun alun aikoja paikallisasiamiesten yhteisistä tapaamisista. Paikallisasiamiehenä olen muun muassa osallistunut kaikkiin Justuksen joulujuhliin yli 20 vuoden ajalta.

**

Hallituksen muut jäsenet

1. Jarmo Hyvärinen
VT, Senior Legal Counsel 

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja.

2. Antti Sorjonen
asianajaja

Kuulunut Lakimiesliittoon 80-luvulta saakka ja toiminut liiton hallituksessa useamman kerran. Yksityissektorin valiokunnan puheenjohtaja.

3. Pekka Liesivuori
OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri

Osallistunut liiton toimintaan aktiivisesti valmistumisestaan saakka ja kuulunut hallitukseen useita vuosia. Julkisen sektorin valiokunnan puheenjohtaja.

4. Antero Rytkölä
VT, apulaispoliisipäällikkö

Liiton hallituksessa vuodesta 2013 ja aiemmin toiminut muun muassa julkisen sektorin valiokunnan ja työmarkkinatoimikunnan jäsenenä. Järjestövaliokunnan puheenjohtaja.

5. Petra Spring
käräjätuomari 

Liiton hallituksessa vuodesta 2014. Oikeuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja.

6. Iina-Mari Supperi
asianajaja

Liiton hallituksessa vuodesta 2014 ja on myös Nuoret Lakimiehet ry:n hallituksen puheenjohtaja. Opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja.

7. Jyri Terämaa
OTL, johtaja 

Liiton hallituksessa vuodesta 2013. Talousvaliokunnan puheenjohtaja.