Oikeus, kohtuus ja liiton tulevaisuus

 

Identiteetti ja yhtenäisyys

Lakimiesliiton kaksivuotisen projektin tarkoituksena oli lisätä lakimiesidentiteettiä ja yhtenäisyyttä sekä kehittää jäsenpalveluja, lisätä liiton näkyvyyttä ja käynnistää strategiatyö. Lakimiesliitto on koko lakimieskunnan etu- ja palvelujärjestö, jonka asemaa kuvaa etenkin Oikeus ja kohtuus -slogan – joka on yksi projektityöryhmän aikaansaannoksista. Slogan tuo esiin liiton tavoitetta parantaa lakimieskoulutuksen ja lakimiesten arvostusta tavalla, joka edistää lakimiesten ansiokehitystä ja asemaa työmarkkinoilla.

Lakimiesidentiteetti koostuu laadukkaasta tutkinnosta ja sen kilpailukyvystä ja arvostuksesta sekä lakimiesammatin arvostuksesta ja sen asemasta yhteiskunnassa, vahvasta osaamisesta ja ammattiylpeydestä. Eri osatekijät vahvistavat identiteettiä ja liiton yhtenäisyyttä.

Jäsenmäärä kasvuun

Kaksivuotisen projektin aikana jäseniä on tullut lisää yli 500 ja vastavalmistuneiden liittyminen liittoon on lisääntynyt 20 prosentilla. Liiton jäsentapahtumat houkuttavat niin ikään entistä enemmän osanottajia mukaansa. Kehitys jatkuu kasvusuuntaisena. Työtä tullaan jatkamaan projektin aikana luodulta vahvalta pohjalta.

Näkyvyys julkisuudessa ja yhteistyö

Strategiansa mukaisesti Lakimiesliitto on näkyvästi esittämässä kannanottojaan oikeusministeriön Oikeusturvan uudistamisohjelmassa, jonka suhteen liitto ajaa tavoitteita kokonaisvaltaisen keskustelun aloittamisesta oikeusturvan tasosta ja resursseista tulevaisuuden Suomessa.

Joensuun uusi oikeustieteellinen tiedekunta ja Lakimiesliitto ovat luoneet hyvät suhteet. Liitto tulee rakentavassa hengessä kehittämään yhteistyötä ja turvaamaan myös Joensuusta valmistuvien lakimiesten asemaa työelämässä.

Mentoroinnista oikkareihin

Lakimiesidentiteetin ja yhtenäisyyden lisäämiseen keskittyneen projektin tiimoilta on aloitettu lukuisia toimenpiteitä, joiden kehittäminen ja laajentaminen jatkuvat edelleen. Toimenpiteinä mainittakoon Reilu työnantaja -tunnustus, työsuhdeperiaatteet, mentorointiohjelma, liiton tuotteet, CV-coaching, jäsenhankintakampanjat, Kassasta liittoon -kampanja, Oikkarit.fi-sivusto sekä Lakimiesterassi.

Uusi strategia lanseerattu

Liiton uusi, vuoteen 2018 kestävä strategia on otsikoitu nimellä Oikeus ja kohtuus. Strategian painopisteet ovat työelämän kehittämisessä, viestinnässä ja liiton yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa.

Liitto pyrkii kattavan palvelukokonaisuuden toteutta­miseen työsuhdeturvan ulkopuolella oleville jäsenille. Tämä kattaa niin työsuhteessa olevat kuin yrittäjäjäsenetkin. Tavoitteena on kollektiivisen sopimusturvan laajentaminen sekä yksilöllisten, hyödyllisten palvelujen tuottaminen jäsenille. Julkisen sektorin houkuttavuutta ja kilpailukykyä parannetaan ja urapalveluja kehitetään fuksista eläkkeelle -periaatteella.

Liitto luo edunvalvonnan ja vaikutustoiminnan mallin, jossa edunvalvonnassa hyödynnetään organisoitua tutkimustoimintaa ja käytettävissä olevaa tietoa. Viestintä kehitetään tukemaan liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistoimintaa sekä jäsenpalveluja.

Medianäkyvyyttä pyritään lisäämään, ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden painopisteenä on sen ammattimainen organisointi.

Liiton kuudelle painopistealueelle perustettiin työryhmät pohtimaan konkreettisia toimia strategian toteuttamiseen.