Oikeusapupiireihin muutoksia

Valtion oikeusaputoimistojen toimipaikkaverkosto uudistuu vuodenvaihteessa. Oikeusministeriön antaman uuden asetuksen mukaan toimistoja yhdistetään niin, että nykyisen 46:n sijasta ­oikeusaputoimistoja on ensi vuoden alusta alkaen 40. Uudistus ei vaikuta oikeusapupalveluiden saatavuuteen, sillä oikeusaputoimistojen toimipaikat säilyvät nykyisinä yhtä lukuun ottamatta.

Uudistuksessa pienimpiä oikeusaputoimistoja yhdistetään lähimpään toimistoon. Näin voidaan vähentää näiden toimistojen haavoittuvuutta, keventää hallintoa ja lisätä työtehtävien järjestelymahdollisuuksia. Samalla oikeusaputoimistojen nimiä uudistetaan osin maakuntapohjaisiksi, kuten useissa muissakin valtion virastoissa on tehty.

Uusi asetus määrittelee myös yleisen edunvalvonnan palveluiden alueellisen vastuujaon oikeusaputoimistojen kesken.