Oikeusaputoimistojen yhdistäminen edessä

Valtion oikeusaputoimistoja yhdistetään vuoden 2013 ja 2014 alusta. ­Oikeusministeriö on antanut asetuksen, jossa oikeusaputoimistojen määrä vähenee nykyisestä 41:stä 34:een. Uudistuksessa häviää seitsemän oikeusaputoimistoa, mutta kyseisillä paikkakunnilla toimipisteet säilyvät, ja tavoitteena on järjestää asiakasvastaanotto tarpeen mukaan.

Tarkoituksena on, että pienimpiä oikeusaputoimistoja yhdistetään lähimpään toimistoon. Oikeusministeriön mukaan uudistuksen tavoitteena on vähentää toimistojen haavoittuvuutta, keventää hallintoa ja lisätä työtehtävien järjestelymahdollisuuksia. Samalla oikeusaputoimistojen nimiä uudistetaan maakuntapohjaisiksi, kuten useissa muissakin valtion virastoissa on tehty.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013, paitsi Oulun ja Oulunseudun toimistot yhdistetään vuoden 2014 alusta. Uudistuksessa on huomioitu vuoden 2013 alusta toteutuvat kuntaliitokset.

Oikeusaputoimistoilla on tällä hetkellä 173 toimipistettä. Niiden määrä ei muutu. Oikeusaputoimistot voivat ottaa asiakkaitaan vastaan myös muissa kuin asetuksessa mainituissa toimipaikoissa.