Oikeushallinnon leikkauksia jatketaan

Oikeusministeriön hallinnonalalle esitetään 896 miljoonan euron määrärahoja vuoden 2014 valtion talous­arvioon. Määräraha on hieman suurempi kuin kuluvana vuonna, sillä siihen sisältyy muun muassa tuottavuutta lisääviä tietojärjestelmähankkeita sekä toimitila- ja arvonlisäveromenoja. Säästöjä hallinnonalalle kohdistuu hallitusohjelmasta johtuen 18 miljoonaa euroa. Lisäystä vuoteen 2013 nähden on neljä miljoonaa euroa.

Hovi- ja hallinto-oikeuksien tuomiopiirirakennetta koskeva uudistus tulee voimaan huhtikuussa 2014. Hovioikeuksien määrä vähenee sen myötä yhdellä ja hallinto-oikeuksien määrä kahdella.

Sähköisen aineistopankin avulla syyttäjien, käräjä­oikeuksien, hovioikeuksien ja korkeimman oikeuden lainkäyttöön liittyvät asiakirjat kootaan yhteen sähköiseen aineistopankkiin. Sillä pyritään nopeuttamaan asioiden käsittelyä. Tämä liittyy syyttäjälaitoksen ja yleisten ­tuomioistuinten laajan tietojärjestelmähankkeen kehittämiseen, johon esitetään 8,5 miljoonaa euroa vuodelle 2014.

Jatkokäsittelyluvan laajentamista hovioikeuksissa valmistellaan. Tavoitteena on, että nykyistä useammin jutuissa vaadittaisiin lupa ennen kuin hovioikeus ryhtyy käsittelemään asiaa perusteellisesti. Hallintolainkäyttöasioiden muutoksenhakua yhtenäistetään ja selkiytetään.

Tuomioistuinmaksuja korotetaan ja harjoittelupaikkojen määrää tuomioistuimissa lisätään. Rikosseuraamus­laitoksessa supistetaan henkilöstömäärää. Lisäksi vankien terveydenhuoltoa valmistellaan siirrettäväksi sosiaali- ja terveysministeriölle.