Oikeushallinnon puhelinnumerot muuttuivat

Tuomioistuinten, syyttäjien, ulosoton, oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan sekä muiden oikeushallinnon virastojen puhelinnumerot muuttuivat 15. marraskuuta.

Käytössä olleet 010 36 -alkuiset numerot vaihtuivat lisämaksuttomiksi 029 56 -alkuisiksi numeroiksi. Puhelinnumeroiden loppuosa säilyi ennallaan. Samalla 0100-alkuiset puhelinnumerot poistuivat käytöstä. Ainoa poikkeus on oikeusapuohjauksen lisämaksuton palvelunumero 0100 86200, joka jäi ennalleen.

Muutoksen jälkeen kaikista hallinnonalan yksikköjen uusiin numeroihin soitetuista puheluista peritään vain soittajan oman operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Ulkomailta soitettaessa hinnan määrittelee paikallinen operaattori.

Vanhat numerot toimivat uusien rinnalla maaliskuun alkuun saakka, jonka jälkeen niihin soitetut puhelut ohjautuvat tiedotteeseen. Numerot lakkaavat kokonaan toimimasta kesällä 2012.

Matkapuhelinnumerot eivät muutu. Muutos ei koske myöskään valtioneuvoston puhelinnumerointia noudattavaa oikeusministeriötä.   

Nyt käyttöön otettavat uudet numerot ovat osa uutta valtion yhteistä puhelinnumerointia.   

Uudet puhelinnumerot löytyvät:
www.om.fi/Etusivu/Ministerio/Hallinnonala (hallinnonalan virastot)
www.oikeus.fi/4316.htm (oikeuslaitos)
www.rikosseuraamus.fi/15114.htm (rikosseuraamuslaitos)