Oikeuskieli ja säädöstieto -teos juhlistaa 250-vuotista lakikirjaa

Suomenkielisen lakikirjan 250-vuotisjuhlan kunniaksi on koottu artikkelikokoelma ”Oikeuskieli ja säädöstieto. Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta

– Rättsspråk och författningsinformation. Den finsk-språkiga lagboken 250 år”. Teoksessa tarkastellaan, millä tavoin suomalainen oikeuskieli ja lakiteoksen alkuperäiskieli – juridinen ruotsi – ovat maassamme kehittyneet ja mikä on niiden nykytila.

Lakikieleen kytkeytyvät läheisesti säädöstiedon saatavuuden ja hyödyntämisen näkökulmat, joita avataan teoksessa nykyhetken tilanteen kautta. Juridista ruotsia koskevat artikkelit ovat teoksessa ruotsinkielisiä, muut artikkelit ovat suomeksi.

Teoksen ovat toimittaneet Heikki E. S. Mattila, Sari Pajula ja Aino Piehl. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen kustantama teos julkistetaan 12.11.2010 Oikeuskulttuurin päivänä Säätytalossa.