Oikeuskulttuurin päivänä jaettiin yli 200 000 euroa

Suomalainen Lakimiesyhdistys jakoi Oikeuskulttuurin päivänä marraskuussa Suomen Lakimiesyhdistyksen tutkimusrahaston ja muiden säätiöiden myöntämiä apurahoja ja palkintoja yhteensä yli 210 000 euroa.

Parhaimman Pohjoismaissa viimeisen kolmen vuoden aikana julkaistun kansainvälisen oikeuden tutkimuspalkinnon sai julkisasiamies, oikeustieteen tohtori Niilo Jääskinen väitöskirjastaan ”Eurooppalaistuvan oikeuden oikeusteoreettisia ongelmia”. Palkinto jaettiin Ministeri, molempien oikeuksien tohtori K. G. Idmanin rahastosta.

Vuoden väittelijän palkinnon sai puolestaan KTT, OTK Mika Oinonen EU:n yrityskauppavalvontaa käsittelevästä väitöskirjastaan. Vastaväittäjät pitivät teosta ensimmäisenä aidosti kaksitieteisenä, yhteismitallisin kriteerein oikeus- ja taloustiedettä hyödyntävänä monografiatutkimuksena Suomessa.

Lakimies-aikakauskirjassa vuonna 2009 julkaistun parhaan kirjoituksen palkinto myönnettiin dosentti Toomas Kotkakselle.