Oikeusministeriö ei halua taipua säästöihin

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 898 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Se on 12 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 varsinaisessa talousarviossa, jos vuosittain vaihtelevat vaalimenot jätetään pois. Hallitusohjelman mukaisia säästöjä hallinnonalalle kohdistuu 18 miljoonaa euroa.

Esitetty määrärahalisäys koostuu muun muassa arvonlisäveromenoista, tuottavuutta lisäävistä tietojärjestelmähankkeista, toimitilamenoista ja palkkausten tarkistuksista. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman tavoitteena on vähentää tuomioistuimiin päätyvien asioiden määrää ja tehostaa käsittelyjä koko oikeuslaitoksessa.

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten tietojärjestelmä­hankkeen kehittämistä jatketaan, ja siihen ehdotetaan 8,5 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Kaikkein ruuhkautuneimpien tuomioistuinten toimintaan ehdotetaan miljoonan euron lisärahoitusta. Oikeusavun vähimmäispalkkioiden korottamiseen ehdotus on puolestaan 900 000 euroa.

Rikosseuraamuslaitos joutunee mukauttamaan toimintaansa kiristyvään määrärahatilanteeseen esimerkiksi toimitilojen käyttöä tehostamalla. Työ- ja asiakasprosesseja tehostavaan tietojärjestelmähankkeeseen ministeriö ehdottaa
1,7 miljoonaa euroa vuodelle 2014. Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenoihin ehdotetaan 1,6 miljoonan euron lisärahoitusta niin sanottujen paljusellien poistamiseksi Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloista.

Harmaan talouden torjuntaan ehdotetaan syyttäjälaitokselle, tuomioistuimille ja ulosottolaitokselle yhteensä 5,2 miljoonan euron lisämäärärahaa. Sama summa oli vuoden 2013 talousarviossa.